0,0

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Typ studia

Bakalářské

Termín přihlášek

31.3.2023

Termín přijímaček

Bez přijímaček.

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Tento obor se zaměřuje na modelování softwarových systémů, programování objektů nebo navrhování síťových aplikací. Klade důraz na praktické schopnosti rozvíjející týmového ducha, analytické metody, propojení designu hardwaru a softwaru nebo třeba testování systémů. Věnovat se budete také databázím, uživatelskému prostředí aplikací ať už mobilnímu nebo webovému a zároveň otestujete jeho funkčnost. Po studiu budete schopni vést vlastní podnik a řídit tým vývojářů nebo tvůrců uživatelského rozhraní a testerů. A koho je třeba v každém podniku? Přece programátora webových stránek, bez kterého se už dnes nikdo neobejde. Nechcete řídit vlastní podnik? Staňte se správcem počítačových sítí ve státní správě nebo v soukromém sektoru.

Kde najdete po studiu uplatnění?

  • Člen vývojových a testovacích týmů v softwarových firmách
  • Vývojář nebo správce podpůrných softwarových produktů
  • Programátor, tvorba dynamických WWW stránek
  • Správce počítačových sítí
  • Počítačový grafik
  • Programátor mikropočítačů

Studium probíhá v anglickém jazyce

 

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení lze podávat od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023.

Uchazeči studijního programu SWI se podrobí přijímací zkoušce z matematiky. Uchazeč musí v rámci NSZ absolvovat test z matematiky. Jedná se o certifikované zkoušky, které zaručují regulérnost průběhu, rovnost podmínek všech zúčastněných a vysokou objektivitu vyhodnocení. FAI přijímací zkoušky neorganizuje. Za řádný průběh zkoušek, obsah testů a jejich vyhodnocování odpovídá výhradně společnost Scio. Uchazečům, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku z matematiky nebo fyziky bude přijímací zkouška z matematiky v rámci NSZ prominuta.
Uchazečům do všech ostatních studijních programů je písemná přijímací zkouška prominuta.

Pokud chtějí uchazeči využít možnosti přijetí bez přijímací zkoušky, doručí kopii maturitního vysvědčení, ve vlastním zájmu ihned po jeho obdržení,  nejpozději do 12. 6. 2023. 

Termín konání přijímací zkoušky v rámci NSZ pro studijní program SWI: v období od 4. 2. 2023 do 29. 4. 2023 (včetně)
Předmět přijímací zkoušky: Matematika
Obsah testu: Úkoly testu jsou ze standardní problematiky obsažené v učebních osnovách matematiky gymnázii a středních odborných škol.

 

Problematiku poplatku za studium v cizím jazyce upravuje zákon o vysokých školách v § 58 odst. 4 a Statut UTB ve Zlíně.

Přesná výše tohoto poplatku je stanovena ve Směrnicích k veřejně vyhlášeným přijímacím řízením do jednotlivých studijních programů v anglickém jazyce akreditovaných na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Dostupné na stránkách fakulty:

https://fai.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/vnitrni-normy-fai/smernice-dekana/

O vyměření poplatku za studium v cizím jazyce rozhoduje v prvním stupni děkan.

Kontakt.

O městě Zlín

Zlín je dnes městen Baťovi univerzity. Na šesti fakultách UTB studuje přes 9000 studentů. Je to opravdové studentské město, vše tady rádi studentům přizpůsobují, takže není problém najít si privátní bydlení či brigádu. Studentský a mimoškolní život je na místní univerzitě synonymem. 

Ve městě se nachází spoustu dobrých restarací, pizzerií a kaváren. Zkuste navštívit Pizzerii La Strada, Restaraci U Johana, nebo Sushi Hoshi Zlín, dále si nenechte ujít třeba kavárnu naKafe, nebo bary Nový svět, Sklep 33 a Bamboo club - Pizza & Burger.

Ve volném čase můžete navštívit Baťův mrakodrap, kde je výhled na celý Zlín, Multikino Golden Apple Cinema, Městské divadlo Zlín, hvězdárnu, nebo ZOO Lešná. Neměli by jste si nechat ujít také Park Komenského, který nabízí odpočinek i sportovní využití.

Pro milovníky sportu a zábavy je tu například Sportcentrum Malenovice, paintball, Exit Room Zlín, motokáry, krytý bazén a v zimním období je v provozu lyžařská sjezdovka v centru města. 

  • Hodnocení.

10 / 10
27.05.2021

Tento obor mám za sebou a můžu říct, že tohle byla opravdu nejlepší volba. Původní plán byl studium biologie. Jenže po prvním semestru mě studium techniky na této škole chytlo za srdce a pokračuji v magisterském programu procesního inženýrství. Skvělí pedagogové, skvělý přístup a skvělí lidi na každém kroku. Doporučuji!

10 / 10
01.07.2020

Srdcová záležitost, skvělé město, báječní lidi.

10 / 10
01.07.2020

Skvělé propojení studia marketingových komunikací s praxí skrz pořádání kulturní eventy. Rodinná atmosféra a vstřícný přístup snad ke všemu :)

10 / 10
19.08.2017

Najlepší odbor