0,0

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín

Typ studia

Doktorské

DOD

10.2.2024

Termín přihlášek

1. 11. 2023 - 31. 3. 2024

Termín přijímaček

Bez přijímaček.

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Studijní obor navazuje na magisterské obory zaměřené na informační technologie.

Obor je zaměřen na výzkum v oblasti moderních informačních technologií. Specializuje se na problematiku softwarových a hardwarových řešení informačních systémů, umělé inteligence, komunikačních a zabezpečovacích systémů nebo datové bezpečnosti.

Na jaké předměty se můžete těšit?

  • Teorie informatiky
  • Metody softwarového inženýrství
  • Teorie algoritmů
  • Vybrané kapitoly z umělé inteligence
  • Teorie digitální komunikace

Kde najdete po studiu uplatnění?

Absolvent tohoto studijního oboru bude odborníkem ve výše uvedených oblastech se schopností uplatnit se jak ve vědeckovýzkumné práci v rámci VŠ, výzkumných ústavů či oddělení, tak v oblasti odborného působení ve firmách, popř. státních institucí vzhledem k široké aplikační oblasti výpočetní a komunikační techniky.

Studium probíhá v anglickém jazyce. 

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Během doktorského studia musíte složit 5 odborných zkoušek, zkoušku z cizího jazyka a státní doktorskou zkoušku. Dále budete muset splnit aktivity z vědecko-odborné části studia. Tyto aktivity zahrnují publikační, tvůrčí, grantovou, odborně-pedagogickou a mobilitní činnost. V případě, že se všechny tyto nástrahy překonáte, můžete ukončit doktorské studium obhajobou disertační práce. Po úspěšné obhajobě získáte titul Ph.D.

U přijímaček k doktorskému studiu musíte kromě své touhy dále studovat prokázat i jistou úroveň anglického jazyka. Abyste byli přijati, je potřeba nejen řádně odevzdat přihlášku spolu se všemi dokumenty, ale podstoupíte i přijímací zkoušku.

Přihlášky ke studiu přijímá oddělení tvůrčích činností FAI od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022 pro 1. kolo přijímacího řízení a
od 12. 7. 2022 do 31. 8. 2022 pro 2. kolo přijímacího řízení.

 

Přijímací zkouška se skládá z části ústní a písemné. Ústní zkouška probíhá formou odborné diskuse. Otázky budou orientovány na  vaše zaměření v rámci oboru, k předběžnému tématu disertační práce a na vaší dosavadní odbornou a vědeckou činnost. Písemná zkouška pak ověří úroveň znalostí anglického jazyka.

Předpokládáné téma závěrečné disertační práce, které budete u ústní zkoušky probírat, byste si měli předem dobře promyslet a ideálně i probrat se školitelem, který na vaši práci bude po dobu vašeho doktorského studia dohlížet. Nahlášení tématu je součástí přihlášky, proto byste měli být se školitelem domluveni na tématu již předem. Všechna témata včetně školitelů jsou dostupná na našich webových stránkách  zde.

 

Problematiku poplatku za studium v cizím jazyce upravuje zákon o vysokých školách v § 58 odst. 4 a Statut UTB ve Zlíně.

Přesná výše tohoto poplatku je stanovena ve Směrnicích k veřejně vyhlášeným přijímacím řízením do jednotlivých studijních programů v anglickém jazyce akreditovaných na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Dostupné na stránkách fakulty:

https://fai.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/vnitrni-normy-fai/smernice-dekana/

O vyměření poplatku za studium v cizím jazyce rozhoduje v prvním stupni děkan. Postup pro podání odvolání proti rozhodnutí o vyměření tohoto poplatku je obdobný jako v případě poplatku za delší studium.

Kontakt.

O městě Zlín

Zlín je dnes městen Baťovi univerzity. Na šesti fakultách UTB studuje přes 9000 studentů. Je to opravdové studentské město, vše tady rádi studentům přizpůsobují, takže není problém najít si privátní bydlení či brigádu. Studentský a mimoškolní život je na místní univerzitě synonymem. 

Ve městě se nachází spoustu dobrých restarací, pizzerií a kaváren. Zkuste navštívit Pizzerii La Strada, Restaraci U Johana, nebo Sushi Hoshi Zlín, dále si nenechte ujít třeba kavárnu naKafe, nebo bary Nový svět, Sklep 33 a Bamboo club - Pizza & Burger.

Ve volném čase můžete navštívit Baťův mrakodrap, kde je výhled na celý Zlín, Multikino Golden Apple Cinema, Městské divadlo Zlín, hvězdárnu, nebo ZOO Lešná. Neměli by jste si nechat ujít také Park Komenského, který nabízí odpočinek i sportovní využití.

Pro milovníky sportu a zábavy je tu například Sportcentrum Malenovice, paintball, Exit Room Zlín, motokáry, krytý bazén a v zimním období je v provozu lyžařská sjezdovka v centru města. 

  • Hodnocení.

10 / 10
27.05.2021

Tento obor mám za sebou a můžu říct, že tohle byla opravdu nejlepší volba. Původní plán byl studium biologie. Jenže po prvním semestru mě studium techniky na této škole chytlo za srdce a pokračuji v magisterském programu procesního inženýrství. Skvělí pedagogové, skvělý přístup a skvělí lidi na každém kroku. Doporučuji!

10 / 10
01.07.2020

Srdcová záležitost, skvělé město, báječní lidi.

10 / 10
01.07.2020

Skvělé propojení studia marketingových komunikací s praxí skrz pořádání kulturní eventy. Rodinná atmosféra a vstřícný přístup snad ke všemu :)

10 / 10
19.08.2017

Najlepší odbor