Fakulta managementu a ekonomiky

Univerzita Tomáše Bati
0,0

Univerzita Tomáše Bati
Mostní 5139, 760 01 Zlín

O fakultě.

Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je vzdělávací a vědeckou institucí, která svým studentům poskytuje moderní prostředí a dynamickou atmosféru. Vznikla v roce 1995 vyčleněním Institutu managementu a ekonomiky Fakulty technologické VUT v Brně. V současné době patří se svými 3 200 studenty k největším fakultám Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy a také širokou nabídku praxí a projektů ve spolupracujících společnostech, čímž významně zvyšuje uplatnitelnost svých absolventů na trhu práce.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Poplatky za přijímací řízení se liší od poplatků na celé Univerzitě.

Formulář e-přihlášky  a pokyny pro její vyplnění. 

Výsledky přijímacího řízení. 

 

Kontakt.

  • Hodnocení.

1 / 10
31.10.2017

Retro

10 / 10
19.08.2017

Najlepší odbor