Fakulta humanitních studií

Univerzita Tomáše Bati
0,0

Univerzita Tomáše Bati
Mostní 5139, 760 01 Zlín

O fakultě.

Součástí všech studijních oborů FHS jsou povinné odborné praxe studentů. Díky absolvovaným praxím jsou absolventi dobře připraveni na práci ve firmách, institucích a zařízeních a na základě praktických zkušeností a získaných znalostí nacházejí snáze uplatnění ve svých oborech.

Fakulta úzce spolupracuje s aplikační sférou při stanovení náplně konkrétních předmětů. Odborníci z praxe rovněž vyučují v odborných, prakticky zaměřených předmětech akreditovaných oborů, účastní se odborných akcí organizovaných fakultou a spolupracují s ní při zajišťování a supervizi povinných studentských praxí na odborných pracovištích, vedou a oponují bakalářské a diplomové práce studentů a jsou také členy komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Informace.

Kontakt.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Podrobné informace k přijetí. 

Přihlásit se můžeš přes e-přihlášku.

  • Hodnocení.

1 / 10
31.10.2017

Retro

10 / 10
19.08.2017

Najlepší odbor