Fakulta logistiky a krizového řízení

Univerzita Tomáše Bati
0,0

Univerzita Tomáše Bati
Studentské nám. 1532, 686 01 Uherské Hradiště

O fakultě.

Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vznikla k 1. 9. 2009 a je její nejmladší fakultou. Navazuje na vzdělávací a výzkumné aktivity Institutu bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti, jež náležel pod Fakultu technologickou. V současné době nabízí FLKŘ studium v těchto akreditovaných bakalářských studijních programech a oborech: Studijní program Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik (i kombinovaná forma studia), studijní program Ochrana obyvatelstva, studijní obor Ochrana obyvatelstva (i v kombinované formě studia) a studijní program Bezpečnost společnosti, studijní obor Řízení environmentálních rizik, od akademického roku 2016/2017 pak mohou studenti studovat i v navazujícím magisterském studijním programu Bezbečnost společnosti. Ve své vědecko výzkumné činnosti se FLKŘ zaměřuje na oblasti logistiky, logistického zabezpečování mimořádných a krizových situací a krizovým řízením. Snahou fakulty je neustále zkvalitňovat výuku studijních programů a oborů tak, aby její absolventi byli co nejvíce konkurenceschopní na trhu práce.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Poplatky za přijímací řízení se liší od poplatků na celé Univerzitě.

Formulář e-přihlášky  a pokyny pro její vyplnění. 

Výsledky přijímacího řízení. 

 

Kontakt.

  • Hodnocení.

1 / 10
31.10.2017

Retro

10 / 10
19.08.2017

Najlepší odbor