Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati
0,0

Univerzita Tomáše Bati
Štefánikova 2431, 760 01 Zlín

O fakultě.

Vize FMK

Pomáhat lidem v jejich profesním a osobním rozvoji a podporovat jejich tvůrčí schopností a talent.

Mise FMK

Posláním fakulty je předávat znalosti, rozvíjet dovednosti a vytvářet prostor, vedoucí k profesnímu růstu jednotlivců, rozvoji společnosti a vyšší kvalitě života v oblasti umění, designu a marketingové komunikace.

Ve studijních programech je podporována individuální profilace studenta pomocí vlastní volby povinně volitelných a volitelných předmětů. Student volí v určitém rozsahu i tempo studia podle svých schopností a časových možností. Rovněž je možné přerušení studia a jeho pozdější plynulé pokračování.

Všechny studijní programy jsou stavěny důsledně na principu evropského kreditového systému ECTS (European Credit Transfer System). To umožňuje studentům, aby část svého studijního programu absolvovali na jiných školách, zejména v zahraničí; tyto části jim jsou po návratu uznány jako součást studia.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Poplatky za přijímací řízení se liší od poplatků na celé Univerzitě.

Formulář e-přihlášky  a pokyny pro její vyplnění. 

Výsledky přijímacího řízení. 

 

Kontakt.

  • Hodnocení.

1 / 10
31.10.2017

Retro

10 / 10
19.08.2017

Najlepší odbor