Bezpečnost a kvalita léčiv (Ph.D.)

Masarykova univerzita, Farmaceutická Fakulta
0,0

Masarykova univerzita
Palackého třída 1946/1, 612 00 Brno. budova 45

Typ studia

Doktorské

DOD

4. 2. 2022

Termín přihlášek

29. 6. 2022

Termín přijímaček

30. 6. – 15. 7. 2022

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Péče o zdraví obyvatelstva je jednou ze základních úloh každé společnosti. Bezpečnost a kvalitu léčiv lze definovat jako obor zajišťující kvalitu, bezpečnost a účinnost léčiv, léčivých přípravků a potravinových doplňků během jejich životního cyklu, jakož i jejich bezpečné užívání také ve smyslu doporučených léčebných postupů, možných interakcí léčiv mezi sebou či léčiv s potravinami či potravinami pro zvláštní lékařské účely. V širším kontextu jej lze chápat jako soubor kontrolních mechanismů chránících populaci či jedince před nekvalitními a neúčinnými výrobky a jejich kombinacemi, se kterými se mohou setkat v běžném životě. Bezpečnost a kvalita léčiv je aplikovaný interdisciplinární obor, orientovaný na péči o zdraví obyvatelstva z pohledu zajištění kvality, bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků, zdravotních prostředků a potravinových doplňků. Je to souhrn odborných a vědeckých postupů a mezinárodních a etických standardů, které na bázi široké interdisciplinární spolupráce umožňují efektivní aplikaci poznatků v kvalitní péči o populaci. Samostatně, jeden nediferencovaný obor Bezpečnost a kvalita léčiv využívá pro svoji činnost a další rozvoj poznatků všech farmaceutických disciplín, ale také medicínských (teoretických i klinických), biologických, chemických, technických a společenských věd. Jako součást kontrolního a monitorovacího systému ve farmacii a medicíně, který je subsystémem v nadřazeném systému zdravotnictví, rovněž sdružuje zdravotnické vědy, medicínské, farmaceutické i praxi. Vše s cílem zlepšit systém kontroly kvality a péči o pacienta.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

https://is.muni.cz/prihlaska/

 

 

Kontakt.

O městě Brno

Brno je statutární město, počtem obyvatel i rozlohou druhé největší město v České republice, největší město na Moravě a bývalé hlavní město Moravy.

Město je významným střediskem vysokého školství s 34 fakultami čtrnácti univerzit a dalších vysokých škol s více než 83 000 studenty. V Brně je zákonem zřízeno studio České televize a Českého rozhlasu.

Na Brněnském výstavišti jsou tradičně konány velké mezinárodní výstavy a veletrhy. Rozsáhlý areál výstaviště započal svůj provoz již roku 1928 a dnes je považován také za jednu z kulturních památek města. Brno proslulo i coby dějiště velkých motoristických závodů konaných na blízkém Masarykově okruhu, tato tradice sahá až do třicátých let 20. století. K nejprestižnějším závodům patří Grand Prix ČR, součást seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů. Brno také každoročně hostí mezinárodní přehlídku ohňostrojů Ignis Brunensis, pořádanou od roku 1998. Návštěvnost této události se typicky pohybuje mezi jedním až dvěma sty tisíci návštěvníků po každý den jejího konání.

K nejvýznamnějším dominantám města patří hrad a pevnost Špilberk na stejnojmenném kopci a katedrála svatého Petra a Pavla na vršku Petrov, utvářející charakteristické panorama města a často vyobrazovaná jako jeho symbol. Druhým dochovaným hradem na území Brna je Veveří, kdysi vybudovaný nad řekou Svratkou a dnes se tyčící nad Brněnskou přehradou. Další významnou památkou je funkcionalistická vila Tugendhat, která byla zapsána mezi Světové dědictví UNESCO. Historické městské jádro bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. K turisticky atraktivním lokalitám patří také Chráněná krajinná oblast Moravský kras, jejíž nejjižnější část zasahuje na území města. Brno je rovněž vinařskou obcí v rámci Velkopavlovické vinařské podoblasti.

  • Hodnocení.

10 / 10
01.01.2018

obor Veřejná politika a lidské zdroje musí být kombinovaný s 2. oborem, sám jako obor nefunguje.