0,0

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Studentská 13, 37005, České Budějovice

O fakultě.

Ekonomická fakulta se profiluje jako významná vzdělávací a výzkumná instituce, která vytváří a rozvíjí nezávislé tvůrčí prostředí podporující poznání v ekonomických disciplínách a informačních technologiích, tvorbu inovací, transfer a kapitalizaci znalostí založených na spolupráci pedagogů, studentů, zástupců podnikatelské sféry a veřejnoprávních institucí v jižních Čechách, ČR a zahraničí.
Ekonomická fakulta klade důraz na rozvoj moderních forem vzdělávání posilujících praktické dovednosti absolventů (projektová výuka, zapojení studentů do vědy a výzkumu) a internacionalizaci (studijní programy v angličtině a společné studijní programy se zahraničními univerzitami).
Na Ekonomické fakultě jsou studentům nabízeny všechny stupně vysokoškolského studia (bakalářský, magisterský, doktorský) v prezenční a kombinované formě u většiny studijních oborů.

Zahraniční spolupráce je na Ekonomické fakultě vnímána jako jedna z klíčových aktivit, která umožňuje další rozvoj kompetencí studentů, prohloubení pedagogických a odborných zkušeností akademických pracovníků a zapojení do mezinárodních vědecko-výzkumných struktur.
Nejaktivnější spolupráce probíhá s francouzskou Université de Bretagne-Sud, Westsächsische Hochschule Zwickau, University of Missouri, slovenskou Poľnohospodárskou univerzitou v Nitře, velmi úzké vztahy udržujeme s univerzitami v Pasově a Linci v blízkém příhraničním prostoru Rakouska a Německa v Evropském region Dunaj - Vltava.

Věda a výzkum EF

Vědecko-výzkumná činnost pracovníků Ekonomické fakulty se orientuje zejména na témata související s ekonomikou a řízením podniků a socioekonomickými faktory rozvoje regionů. Zabýváme se aplikovaným výzkumem a ve spolupráci s významnými podniky a institucemi v regionu řešíme ekonomické problémy v praxi s využitím nejnovějších ekonomicko-matematických metod a modelů. Nově se rozvíjí problematika cirkulární ekonomiky, resp. zelené ekonomie a bioekonomie, jako významný směr inovačních procesů v zemích Evropské unie.

Ekonomická fakulta úspěšně rozvíjí aktivity směřující k prohloubení kompetencí studentů organizováním přednášek významných odborníků z praxe, nabízí specializované kurzy RPA nebo VR programování, pro aktivní studenty se nabízí možnost stínování manažerů nebo trainee programů ve významných podnicích. Rozvíjíme intenzivní spolupráci s firmami a institucemi zejména v regionu jižních Čech. S vybranými subjekty jsou uzavírány dlouhodobé smlouvy o partnerství, které zahrnují široké spektrum aktivit.
Ekonomická fakulta vydává také svůj časopis EFektiv, který představuje prostor pro prezentaci aktivit realizovaných na fakultě. Autory velké části příspěvků jsou naši studenti.
Dne 22. června 2021 ve 12:00 hodin byla v salónku SECESE Krajského úřadu Jihočeského kraje slavnostně podepsána smlouva o spolupráci mezi Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Obchodní akademií Husova 1 v Českých Budějovicích, Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Písek a Střední školou obchodní Husova 9. Tímto získaly vyjmenované střední školy status „Fakultní škola Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Při vyplňování elektronické přihlášky nezapomeňte:

    a) nahrát oskenovanou kopii katalogového listu potvrzeného střední školou, resp. výročních vysvědčení za jednotlivé ročníky studia na SŠ;  ověřené maturitní vysvědčení je nutno dodat v listinné podobě

    b) (případně) nahrát potvrzení o Vašich dosavadních aktivitách

  • U nás rozhoduje studijní průměr ze střední školy (za poslední čtyři ročníky studia)

  Chcete se posunout v pořadí výš a získat další body?

Kontakt.

O městě České Budějovice

České Budějovice, místními nazývané Budějce, jsou metropolí jižních Čech s téměř sto tisíci obyvateli.

Město na soutoku řek Vltavy a Malše, založené v roce 1265 Přemysle Otakarem II., má co nabídnout v oblasti památek, kultury i sportovního vyžití a trávení volného času.

Nejlepší přehled o městě budete mít z ptačí perspektivy. Vystoupejte proto na dominantu města – 72 metrů vysokou Černou věž. Při pohledu z věže vás překvapí téměř pravidelný čtvercový tvar náměstí Přemysla Otakara II. o rozloze jednoho hektaru. Přímo uprostřed se nachází barokní Samsonova kašna, největší svého druhu v Čechách. Hned vedle věže se nachází barokní Katedrála sv. Mikuláše. V okolních ulicích stojí za návštěvu Piaristické náměstí s klášterním kostelem Obětování Panny Marie, věže Rabenštejnská a Železná panna. Jak fungoval městský vodovod, zjistíte ve Vodárenské věži a Jihočeské muzeum pořádá řadu výstav, včetně té o městě, po celý rok. Každoročně se České Budějovice stávají živým centrem kultury, zvláště v době letních měsíců a adventu. Bezpočet unikátních vystoupení v rámci hudebních a divadelních festivalů, kdy jako jeviště slouží historické centrum města, přitahuje návštěvníky z Čech i zahraničí.

Za vyzkoušení stojí rozhodně i místní gastronomie, zejména pak pivo. Vždyť světoznámý Budvar je doma právě tady a v Masných krámech Vám ho načepují přímo z tanku.

Co by kamenem dohodil je zámek v Hluboké nad Vltavou a dvě památky UNESCO, Holašovice a Český Krumlov. Fanoušci přírody pak jistě ocení Blanský les s nejvyšším vrcholem Kleť, či Novohradské hory.

Navštivte nás a poznejte moderní, přátelské a pohostinné město.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.