0,0

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Programy.

O fakultě.

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity byla založena v roce 1991. Do 31. července 2007 se jmenovala Biologická fakulta. Zřídil ji akademický senát Jihočeské univerzity, která byla zřízena krátce předtím. Na jejím vzniku se podíleli vědci z Biologického centra Akademie věd České republiky, které bylo v Českých Budějovicích zřízeno ještě před rokem 1989, za účelem odsunu nepohodlných vědců z Prahy. První prostory, ve kterých probíhala výuka, byly také na půdě Akademie věd České republiky, ale dnes již má fakulta tři vlastní budovy. Přesto je stále úzce provázána s místními ústavy AV ČR, někteří přednášející jsou například zároveň zaměstnanci akademie.

 

Na Přírodovědecké fakultě JU je možné si vybrat z jednooborových i kombinovaných programů. Součástí nabídky studia na PřF JU je také víceoborové vzdělávání pro budoucí učitele na středních školách nebo profesně zaměřené studium v oborech biomedicínská laboratorní technika či péče o životní prostředí, které připravují absolventy na budoucí výkon povolání v klinických laboratořích resp. ochraně přírody. Speciální možností je potom přeshraniční studium ve spolupráci s Johannes Kepler Universität v Linci v oboru Biochemistry. Na naší fakultě zajišťujeme velmi kvalitní jazykové vzdělávání, kromě angličtiny zde vyučujeme také němčinu, španělštinu, francouzštinu a další jazyky. Výuka jazyků je zaměřena především na jejich využití v odborné sféře. Studenti mají možnost se během studia zúčastnit výuky ve speciálních podmínkách vysoké Arktidy, na naší výzkumné stanici na Svalbardu, ale i v tropech Papui Nové Guiney nebo na terénní stanici Binatang. Dalším ojedinělým pracovištěm zajišťujícím výuku na PřF JU je Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie, která je mostem mezi přírodními a humanitními vědami.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Prostřednictvím přijímací zkoušky se přijímají uchazeči do všech nabízených studijních programů. Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu z profilových předmětů programu/oboru. Test není možné absolvovat na dálku (on-line).

Program/obor

Profilové předměty

Aplikovaná informatika

Informatika

Aplikovaná matematika

Matematika

Biofyzika

Fyzika, Matematika

Biologie

Biologie A, Chemie

Ekologie a ochrana přírody

Biologie A, Chemie

Fyzika

Fyzika, Matematika

Chemie

Chemie, Matematika

Laboratorní a medicínská biologie

Biologie B, Chemie

Měřicí a výpočetní technika

Fyzika, Matematika

Všechny obory se zaměřením na vzdělávání na SŠ

Dle zvolené kombinace

 

Ke studiu mohou být bez přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří splní nejméně jednu z následujících podmínek:

a) účast v celostátním kole některé z přírodovědných olympiád ve středoškolských kategoriích;
b) opakovaná účast v krajském kole některé z přírodovědných olympiád ve středoškolských kategoriích;
c) úspěšné absolvování (hodnocení 5-3) Mezinárodních oborových AP (Advanced Placement) zkoušek pořádaných organizací College Board;
d) účast ve srovnávacích testech MATEMATIKA+ pořádaných Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT) s výsledkem 1 až 2;
e) dosažení percentilu 70 nebo lepšího ze všech částí testu Obecných studijních předpokladů nebo Všeobecných študijných predpokladov nebo dále odborných testech z biologie, chemie a matematiky konaných v rámci Národních srovnávacích zkoušek v posledním roce;
f) úspěšná obhajoba samostatné odborné práce v přírodovědných oborech.

Kontakt.

O městě České Budějovice

České Budějovice, místními nazývané Budějce, jsou metropolí jižních Čech s téměř sto tisíci obyvateli.

Město na soutoku řek Vltavy a Malše, založené v roce 1265 Přemysle Otakarem II., má co nabídnout v oblasti památek, kultury i sportovního vyžití a trávení volného času.

Nejlepší přehled o městě budete mít z ptačí perspektivy. Vystoupejte proto na dominantu města – 72 metrů vysokou Černou věž. Při pohledu z věže vás překvapí téměř pravidelný čtvercový tvar náměstí Přemysla Otakara II. o rozloze jednoho hektaru. Přímo uprostřed se nachází barokní Samsonova kašna, největší svého druhu v Čechách. Hned vedle věže se nachází barokní Katedrála sv. Mikuláše. V okolních ulicích stojí za návštěvu Piaristické náměstí s klášterním kostelem Obětování Panny Marie, věže Rabenštejnská a Železná panna. Jak fungoval městský vodovod, zjistíte ve Vodárenské věži a Jihočeské muzeum pořádá řadu výstav, včetně té o městě, po celý rok. Každoročně se České Budějovice stávají živým centrem kultury, zvláště v době letních měsíců a adventu. Bezpočet unikátních vystoupení v rámci hudebních a divadelních festivalů, kdy jako jeviště slouží historické centrum města, přitahuje návštěvníky z Čech i zahraničí.

Za vyzkoušení stojí rozhodně i místní gastronomie, zejména pak pivo. Vždyť světoznámý Budvar je doma právě tady a v Masných krámech Vám ho načepují přímo z tanku.

Co by kamenem dohodil je zámek v Hluboké nad Vltavou a dvě památky UNESCO, Holašovice a Český Krumlov. Fanoušci přírody pak jistě ocení Blanský les s nejvyšším vrcholem Kleť, či Novohradské hory.

Navštivte nás a poznejte moderní, přátelské a pohostinné město.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.