0,0

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
J. Boreckého 1167/27, 370 11, České Budějovice

O fakultě.

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále také ZSF JU) má v České republice výsadní postavení především v propojení zdravotnických a sociálních témat – s cílem, aby její absolventi pochopili a dovedli uplatnit holistický, tzn. celistvý přístup k člověku – a díky tomu uměli pomoci jak tělu, tak i duši. Harmonické propojení obou těchto témat dává šanci vychovat odborníky, kteří mohou svoji práci vykonávat jako poslání. V tom má tato fakulta v současném světě velkou výhodu – práce lidí, které vzdělává, bude vždycky potřeba.

Je institucí vzdělávací, výrazně profilovanou do oblasti zdravotně sociální. Specifickou tvůrčí činnost vykazuje v oblasti aplikační, projektové a přímé klinické a terénní práce s lidmi zdravotně a sociálně znevýhodněnými. Rozvíjí vědecko-výzkumnou činnost a mezinárodní spolupráci s významnými institucemi a odbornými pracovišti.

Dlouhodobě je charakterizována trvající poptávkou uchazečů o studium nad možnostmi jejich přijetí, lokálním umístěním v oblasti výhodné příhraniční spolupráce se vzdělávacími institucemi, velice dobrou sítí zahraničních partnerských organizací a spoluprací v rámci humanitární a rozvojové pomoci, habilitačními a jmenovacími právy či využíváním moderních prostředků vzdělávání.

Připravuje odborníky pro potřebná povolání. Její studenty a absolventy lze nalézt vždy v situacích nebo při událostech, které znamenají pro člověka řešení nejrůznějších nepříznivých zdravotních a sociálních problémů. Kromě toho, že takto vzdělaní odborníci umějí ihned pomoci v nouzi, dovedou také poradit, co udělat pro zlepšení dalšího života. Provázejí na této cestě od začátku až do konce: stojí u samého zrodu života a celou dobu nad ním bdí jako záchranáři, pomáhají nemocným, starým, postiženým i sociálně slabým lidem. Dodávají jim sílu navracet se do plnohodnotného života – a jsou pak též oporou těm, kteří život opouštějí. Jejich ruce zachraňují, utěšují, dovedou člověka podržet v těžkých situacích.

Kombinace odborností vyučovaných na ZSF JU je široká. Výuka je těsně spjatá s praxí, a proto mají absolventi mnoho možností uplatnit se na trhu práce. Jsou totiž schopni pomoci lidem nejen se zlepšením zdravotního stavu, ale také například se začleněním do společnosti či s řešením nepříznivé sociální situace. Praktická výuka má ve vzdělávacím procesu významné zastoupení.

ZSF JU je jednou z mála vysokých škol, která může argumenty podpořit zvolené motto: Učíme lidi pomáhat. Díky tomu vzdělává fakulta studenty, jimž se práce může stát posláním. Náročným, ale umožňujícím prožít naplněný život.

Informace.

Kontakt.

O městě České Budějovice

České Budějovice, místními nazývané Budějce, jsou metropolí jižních Čech s téměř sto tisíci obyvateli.

Město na soutoku řek Vltavy a Malše, založené v roce 1265 Přemysle Otakarem II., má co nabídnout v oblasti památek, kultury i sportovního vyžití a trávení volného času.

Nejlepší přehled o městě budete mít z ptačí perspektivy. Vystoupejte proto na dominantu města – 72 metrů vysokou Černou věž. Při pohledu z věže vás překvapí téměř pravidelný čtvercový tvar náměstí Přemysla Otakara II. o rozloze jednoho hektaru. Přímo uprostřed se nachází barokní Samsonova kašna, největší svého druhu v Čechách. Hned vedle věže se nachází barokní Katedrála sv. Mikuláše. V okolních ulicích stojí za návštěvu Piaristické náměstí s klášterním kostelem Obětování Panny Marie, věže Rabenštejnská a Železná panna. Jak fungoval městský vodovod, zjistíte ve Vodárenské věži a Jihočeské muzeum pořádá řadu výstav, včetně té o městě, po celý rok. Každoročně se České Budějovice stávají živým centrem kultury, zvláště v době letních měsíců a adventu. Bezpočet unikátních vystoupení v rámci hudebních a divadelních festivalů, kdy jako jeviště slouží historické centrum města, přitahuje návštěvníky z Čech i zahraničí.

Za vyzkoušení stojí rozhodně i místní gastronomie, zejména pak pivo. Vždyť světoznámý Budvar je doma právě tady a v Masných krámech Vám ho načepují přímo z tanku.

Co by kamenem dohodil je zámek v Hluboké nad Vltavou a dvě památky UNESCO, Holašovice a Český Krumlov. Fanoušci přírody pak jistě ocení Blanský les s nejvyšším vrcholem Kleť, či Novohradské hory.

Navštivte nás a poznejte moderní, přátelské a pohostinné město.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.