0,0

Vysoká škola ekonomická
nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 - Žižkov

Typ studia

Bakalářské

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Bakalářský studijní obor poskytuje znalosti potřebné k řízení cestovního ruchu na podnikové i regionální úrovni. Značný důraz je kladen na rozvoj území, ochranu životního prostředí, analýzu území z pohledu přírodních, kulturně historických a ekonomických předpokladů rozvoje cestovního ruchu. Do studia jsou zařazeny obecné ekonomické předměty a po nich následuje oborová profilace spočívající ve výuce předmětů v blocích: cestovní ruch, řízení podniků cestovního ruchu, regionální rozvoj. Po ukončení bakalář- ského studia naleznou absolventi uplatnění jak v podnicích cestovního ruchu, tak na krajských úřadech, odděleních regionálního rozvoje nebo mohou pokračovat v navazují- cím magisterském oboru Cestovní ruch.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Příhlásit se můžeš přes tuhle elektronickou přihlášku.

Můžeš se přihlásit na přípravné kurzy k přijímací zkoušce zde.

A tady se dozvíš vše o přijímačkách na nečisto.

Obsah přijímacích zkoušek

● písemný test z matematiky s maximálním počtem dosažených bodů 100

● písemný test z anglického jazyka s maximálním počtem dosažených bodů 100. 

Tady najdeš vzorové testy z minulých let.

Chceš se přihlásit na seznamovací kurz?

Další informace k přihlášce najdeš na odkaze.

Kontakt.

O městě Praha

Praha je hlavním a současně největším městem České Republiky. Praha je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident repubiky, vláda, ústřední státní orgány a Vrchní soud. Praha se dělí do několika městských částí.

Praha je všeobecně považována za jedno z nejhezčích měst v Evropě. Patří mezi nejnavštěvovanější města na celém světě. Je zde plno krásných památek. Mezi nejznámější a nejnavštěvovanější památky patří Pražský hrad, Karlův most, Oroj na Staroměstské věži.Nalezneme zde také mnoho divadel. Mezi nejznámější patří Národní divadlo, které je unikátní svou architekturou.

Lidé mohou navštěvovat různé sportovní aktivity od hokeje, fotbalu až po dostíhy koní. Navštívit můžete například Pteřínskou rozhlednu a jsou zde i rozsáhlé cyklostezky. Za zmínku stojí jednoznačně ZOO Troja, která patří mezi nejkrásnější v Evropě.

Ať už se rozhodnete pro cokoli, vězte, že v Praze to najdete.

  • Hodnocení.

9 / 10
05.06.2017

Je tam super! :)