Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.

Akademická 409 411 55 Terezín
0,0

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická 409 411 55 Terezín

O vysoké škole.

Jsem soukromá vysoká škola v Terezíně. Stále stoupá potřeba odborníků se znalostmi a dovednostmi z psychologie. Mým cílem je poskytnout studentům vysokoškolskou kvalifikaci s aplikací psychologie a dalších společenskovědních oborů pro výkon práce v oblasti managementu a personalistiky s domácími i zahraničními pracovníky, menšinami a etniky, jak v České republice, tak kdekoli ve světě. Potřeba odborníků se širokými znalostmi a dovednostmi z psychologie stále stoupá. Kariéra ve firmách exportujících a importujících do a z odlišného kulturního prostředí i působení v nadnárodních společnostech a institucích otevírají možnosti právě těm, kteří budou na mezinárodní spolupráci připraveni.  

Absolventi tříletého denního a kombinovaného studia získají titul bakalář a budou mít možnost pokračovat v magisterských studijních programech na veřejných i soukromých vysokých školách. 

VŠAPs sídlí ve zrekonstuovaných prostorách bývalých Dělostřeleckých kasáren v Terezíně. Disponuje pěti učebnami, knihovnou, studovnou a aulou pro více než 100 posluchačů. 

Informace.

 • Co je potřeba k přijetí?.

 • Podání online přihlášky ke studiu a uhrazení administrativního poplatku ve výši 400,- Kč za přihlášku (Doložte potvrzením. Číslo účtu: 289 722 927 / 0300, variabilní symbol: datum narození, do textu uveďte celé svoje jméno)  
 • Základní podmínkou přijetí uchazeče je ukončené úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou (doložte úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení – lze doložit i dodatečně po složení maturity. V případě dosaženého vyššího vzdělání doložte úředně ověřenou kopii diplomu)  
 • Zaslání strukturovaného životopisu – vlastní formát anebo  formulář Europass ONLINE zde
  FORMULÁŘ WORD ZDE
 • Zaslání motivačního dopisu – uveďte důvody, které vás vedou ke studiu na Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně (rozsah cca 1 strana A4)

 • Bez přijímací zkoušky.
 • Přijímací řízení probíhá na základě uchazečem předložených dokumentů.
 • O přijetí ke studiu na VŠAPs rozhoduje v souladu s § 50, odst. 3 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) rektorem pověřená komise.
 • Členové přijímací komise kontrolují úplnost všech požadovaných dokumentů a náležitostí spojených s přihlášením ke studiu. VŠAPs vás vyrozumí o výsledku do 30 dnů od aktuálního dne uzávěrky přihlášek ke studiu.

 

Kontakt.

O městě Terezín

Terezín je malé pevnostní město nacházející se v okresu Litoměřice, v Ústeckém kraji, pouze 2 km jihovýchodně od Litoměřic, při řece Ohři nedaleko jejího soutoku s Labem. Město leží na obou stranách řeky, která je rozděluje na Malou a Hlavní pevnost Terezín. Součástí Terezína jsou také tři sousední vesnice: České Kopisty, Nové Kopisty a Počaply. Podle úředních informací trvale žije na území města přibližně 2 900 obyvatel.

Během druhé světové války Hlavní pevnost na levém břehu řeky sloužila nacistickému Německu jako židovské ghetto. Malá pevnost na pravém břehu Ohře, umístěná při silnici do Prahy, pak smutně proslula coby věznice pražského gestapa (mnohdy se nesprávně uvádí, že zde byl zřízen koncentrační tábor). Pro tyto účely nacisté zřídili zvláštní železniční vlečku, která vedla z blízkého nádraží Bohušovice nad Ohří od jihu až za jižní hradby Hlavní pevnosti. V době druhé světové války pak nacisté přímo z ulic města odváželi zvláštními transportními vlaky zde soustředěné židovské obyvatelstvo přímo do likvidačních táborů smrti Osvětim, Majdanek, Treblinka, Sobibor, Chelmno a dalších, umístěných v Polsku a na dalších okupovaných územích východní Evropy. Nyní je v prostorách Malé pevnosti zřízen Památník Terezín a objekt je nyní také národní kulturní památkou.

 • Hodnocení.

  Napište první hodnocení.