Fakulta výtvarných umění

Vysoké učení technické v Brně
0,0

Vysoké učení technické v Brně
Údolní 244/53 602 00 Brno

O fakultě.

V současné době jsou na FaVU akreditovány tři obory. Obor Design zastupují Ateliér grafického designu 1 a 2 a Atelliér produktového designu. Obor Intermediální a digitální tvorba zastupují ateliéry environmentu, performance, video, intermédií, fotografie a multimédií. Obor Výtvarná tvorba zastupují ateliéry sochařství 1 a 2, malířství 1,2,3 a Ateliér kresby a grafiky. Ateliérovou výuku doplňují teoretické přednášky z dějin umění, estetiky, filozofie, sociologie a řada volitelných předmětů podle potřeb jednotlivých ateliérů. Pedagogické a technologické úkoly celofakultního rázu zajišťují kabinety  kresby, fotografie, audio-video a informačních  technologií. Při Ateliéru sochařství 1 působí 3D studio disponující 3D technologiemi s metodou FDM (Fused Deposition Modeling), 3D optical digitizing a 3D scanner ATOS I. Studio bylo založeno v roce 2007 – jako vůbec první svého druhu na umělecké škole v České republice a jako druhé v Evropě.

Studium FaVU VUT v Brně probíhá ve třech studijních programech, čtyřletém bakalářském a navazujícím dvouletém magisterském. Absolventi získávají titul BcA. a MgA. Kromě bakalářského a návazného magisterského programu realizuje FaVU také doktorské studium v oboru Výtvarná umění a umělecký provoz. Dokladem toho, že FaVU VUT v Brně je vysoce výběrovou vzdělávací institucí, je mimo jiné i skutečnost, že počet zájemců o studium každoročně mnohonásobně převyšuje počet přijatých uchazečů.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Informace o bakalářské studiu zde

Informace o magisterském studiu zde

Kontakt.

O městě Brno

Brno je statutární město, počtem obyvatel i rozlohou druhé největší město v České republice, největší město na Moravě a bývalé hlavní město Moravy.

Město je významným střediskem vysokého školství s 34 fakultami čtrnácti univerzit a dalších vysokých škol s více než 83 000 studenty. V Brně je zákonem zřízeno studio České televize a Českého rozhlasu.

Na Brněnském výstavišti jsou tradičně konány velké mezinárodní výstavy a veletrhy. Rozsáhlý areál výstaviště započal svůj provoz již roku 1928 a dnes je považován také za jednu z kulturních památek města. Brno proslulo i coby dějiště velkých motoristických závodů konaných na blízkém Masarykově okruhu, tato tradice sahá až do třicátých let 20. století. K nejprestižnějším závodům patří Grand Prix ČR, součást seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů. Brno také každoročně hostí mezinárodní přehlídku ohňostrojů Ignis Brunensis, pořádanou od roku 1998. Návštěvnost této události se typicky pohybuje mezi jedním až dvěma sty tisíci návštěvníků po každý den jejího konání.

K nejvýznamnějším dominantám města patří hrad a pevnost Špilberk na stejnojmenném kopci a katedrála svatého Petra a Pavla na vršku Petrov, utvářející charakteristické panorama města a často vyobrazovaná jako jeho symbol. Druhým dochovaným hradem na území Brna je Veveří, kdysi vybudovaný nad řekou Svratkou a dnes se tyčící nad Brněnskou přehradou. Další významnou památkou je funkcionalistická vila Tugendhat, která byla zapsána mezi Světové dědictví UNESCO. Historické městské jádro bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. K turisticky atraktivním lokalitám patří také Chráněná krajinná oblast Moravský kras, jejíž nejjižnější část zasahuje na území města. Brno je rovněž vinařskou obcí v rámci Velkopavlovické vinařské podoblasti.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.