Anglická filologie (Mgr.)

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
0,0

Ostravská univerzita
Reální 5, 701 03 Ostrava

Typ studia

Magisterské

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Obor svým obsahem jednak dále rozvíjí filologickou kompetenci získanou studiem příslušných bakalářských oborů, jednak poskytuje studentům znalosti a dovednosti z oblasti teorie a praxe odborného překladu, a buduje tak kompetenci překladatelskou. Absolvent oboru je připraven k samostatné odborné a tvůrčí práci; ovládá na vysoce pokročilé úrovni anglický jazyk (na úrovni C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), disponuje znalostmi z oboru translatologie a dokáže jich tvůrčím způsobem využít v překladatelské praxi, orientuje se v odborné literatuře a dalších informačních zdrojích oboru a je obeznámen s principy využití překladatelského softwaru.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Písemná zkouška ověřuje jazykovou úroveň uchazeče a úroveň bakalářských znalostí oboru v oblasti anglické fonetiky a fonologie, morfologie, syntaxe, lexikologie a stylistiky a v oblasti britských a amerických studií. Přijímací zkouška také testuje znalost českého jazyka, který je nezbytný pro práci překladatele.


Kritériem pro vyhodnocení budou výsledky písemného testu.

Bodové hodnocení jednotlivých částí (celkový počet bodů je 100):

  1. oborový test - skládá se z lingvistické a kulturně-historické části, z nichž každá je hodnocena 30 body (celkový počet bodů v této části testu je 60)
  2. test české jazykové kompetence (20 bodů)
  3. test anglické jazykové kompetence na úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (20 bodů)

Maximum, které uchazeč může z přijímací zkoušky získat, je 100 bodů.
Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 60 bodů.

Kontakt.

O městě Ostrava

Ostrava je město, které žije. Není ani velké, ani malé a přitom zde najdeš vše, co od studentského života očekáváš. Nacházejí se zde dvě vysoké školy s moderním zázemím a spousta atraktivních míst, kam vyrazit po škole. Mrkni na use-it mapu a seznam se s místy, které doporučují lokální znalci.

Protože se v Ostravě daří nejen humanitním, ale hlavně technickým oborům a IT, je to to pravé místo pro studium i start tvé budoucí kariéry.

Ubytovat se můžeš v některých z kolejí porubského kampusu nebo využít nejnovější bydlení v Kampus Palace přímo v centru Ostravy.

Ať už toužíš po zábavě, kultuře, sportu, zážitcích, přírodě nebo odpočinku, v Ostravě je vše blízko a prakticky všude se dostaneš MHD.

Navštívit zde můžeš nejvyšší radniční věž v České republice, areál Dolní oblast Vítkovice, sfárat do dolu v Landek Parku nebo vyrazit za přírodou do nedalekých Beskyd. Pokud chceš zažít to pravé léto, nemusíš ani o prázdninách odjíždět pryč. V Ostravě se pořád něco děje: festivaly Beats for Love, Colours of Ostrava, Shakespearovské slavnosti a spousta dalších možností k odpočinku i sportu jako letní koupaliště Sareza, Hlučínská štěrkovna, Zoo Ostrava nebo Komenského sady v srdci Moravské Ostravy.

Dostaneš se k nám z celého světa, letadlem, autobusem i vlakem a možná i proto je Ostrava tak oblíbené město u studentů Erasmus.

Ostrava tě bude prostě bavit!

www.ostrava.cz

www.fajnova.cz

https://www.facebook.com/fajnova.cz/

https://www.instagram.com/fajnova_cz/

https://www.youtube.com/watch?v=RYdgNwCVOK0

  • Hodnocení.

10 / 10
07.11.2018

Skvělá univerzita! Pegagogové, zázemí, úroveň a celková atmosféra!!! 👍