Technologie a management v dopravě (Ph. D.)

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
0,0

Univerzita Pardubice
Studentská 95, 532 10 Pardubice

Typ studia

Doktorské

DOD

18. 1. 2023 a 25. 2. 2023

Termín přihlášek

26. 5. 2023 (první kolo), 25. 8. 2023 (druhé kolo), 19. 1. 2024 (třetí kolo)

Termín přijímaček

23. 6. 2023 (první kolo), 8. 9. 2023 (druhé kolo), 29. 1. 2024 (třetí kolo)

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Absolvent doktorského studijního programu Technologie a management v dopravě má ucelený soubor vědomostí a kompetencí, které využívá k analýze a řešení složitých problémů z oblasti technologie a managementu v dopravě (včetně poštovních a kurýrních služeb). Je schopen na základě vlastní vědecké činnosti navrhovat inovativní řešení těchto problémů, výsledky svých výzkumů publikovat na mezinárodní úrovni a na této úrovni je rovněž konfrontovat s výsledky dosaženými tuzemskými a zahraničními odborníky z univerzit, výzkumných institucí a odborných pracovišť.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Elektronická přihláška zde.

 

 

Kontakt.

O městě Pardubice

Pardubice jsou univerzitní a statutární město na východě Čech, metropole Pardubického kraje s výraznou správní, obytnou, obslužnou a výrobní funkcí pardubicko-hradecké aglomerace. Leží ve východní části Polabí na soutoku řek Labe a Chrudimky, přibližně 100 kilometrů východně od Prahy a 20 km jižně od Hradce Králové.

Sídlí zde Univerzita Pardubice, dále např. okresní soud a pobočka krajského soudu. Historické centrum je od roku 1964 městskou památkovou rezervací. Hlavními průmyslovými odvětvími jsou průmysl chemický, strojírenský a elektrotechnický. Už od 16. století jsou proslulé výrobou perníku. Významné sportovní události jsou slavné koňské dostihy Velká pardubická, motocyklový závod Zlatá přilba, Mezinárodní festival šachu Czech Open či tenisová Pardubická juniorka. Známá je železniční a letecká doprava. Od roku 1909 tu sídlí Východočeské divadlo, působí zde profesionální Komorní filharmonie Pardubice.

  • Hodnocení.

8 / 10
06.01.2023

Ja jsem z pardubic!

10 / 10
10.02.2021

Jsem spojena s vyukou na fcht