Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice
0,0

Univerzita Pardubice
Studentská 84, 532 10 Pardubice

O fakultě.

Vzděláváme odborníky v oblasti ekonomických disciplín s akcentem na veřejnou správu, regionální rozvoj a ekonomiku veřejného sektoru, na podnikovou ekonomiku a management nefinančních i finančních subjektů a v oblasti informatiky v oborech těsně napojených na veřejnou správu, regionální rozvoj, podnikovou ekonomiku a pojišťovnictví. Nabízíme ucelené studium na bakalářské, magisterské i doktorské úrovni v anglickém jazyce. Realizujeme tzv. joint degree program s univerzitou v Litvě a akreditovali jsme double degree program s Technickou univerzitou v Drážďanech. Naši absolventi mají dobré uplatnění v praxi veřejné správy i soukromých podniků, ale i v neziskových organizacích. Působí jako znalci ekonomických procesů při vývoji i provozování informačních technologií, zastávají funkce v pojišťovnictví. Zapojujeme se do řešení výzkumných projektů základního i aplikovaného výzkumu. K tomu využíváme financování z tuzemských i zahraničních grantových výzkumných agentur. Zaměřujeme naše projekty na problematiku veřejné správy, informatiky, regionálního rozvoje, ekonomického růstu či environmentální a bezpečnostní aspekty. Spolupracujeme s aplikační sférou, pracovníky z praxe zapojujeme přímo do výuky, organizujeme odborné workshopy, exkurze studentů do spolupracujících institucí. Realizujeme odborné praxe a také zpracováváme závěrečné práce pro partnerské organizace.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Bonifikace za: Bonifikace za: test Scio (test Obecných studijních předpokladů nebo Matematiky); certifikovaná zkouška z AJ; Matematika+; SOČ; Ekonomická nebo Matematická olympiáda

Přijímací zkoušky: NE

Forma přijímacích zkoušek: studijní průměr z předposledního ročníku střední školy

Přípravné kurzy: ANO

Kontakt.

O městě Pardubice

Pardubice jsou univerzitní a statutární město na východě Čech, metropole Pardubického kraje s výraznou správní, obytnou, obslužnou a výrobní funkcí pardubicko-hradecké aglomerace. Leží ve východní části Polabí na soutoku řek Labe a Chrudimky, přibližně 100 kilometrů východně od Prahy a 20 km jižně od Hradce Králové.

Sídlí zde Univerzita Pardubice, dále např. okresní soud a pobočka krajského soudu. Historické centrum je od roku 1964 městskou památkovou rezervací. Hlavními průmyslovými odvětvími jsou průmysl chemický, strojírenský a elektrotechnický. Už od 16. století jsou proslulé výrobou perníku. Významné sportovní události jsou slavné koňské dostihy Velká pardubická, motocyklový závod Zlatá přilba, Mezinárodní festival šachu Czech Open či tenisová Pardubická juniorka. Známá je železniční a letecká doprava. Od roku 1909 tu sídlí Východočeské divadlo, působí zde profesionální Komorní filharmonie Pardubice.

  • Hodnocení.

8 / 10
06.01.2023

Ja jsem z pardubic!

10 / 10
10.02.2021

Jsem spojena s vyukou na fcht