Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice
0,0

Univerzita Pardubice
nám. Čs. legií 565, 532 10 Pardubice

O fakultě.

Vychováváme špičkové odborníky se zaměřením na informační technologie, automatizaci a elektrotechniku. Nabízíme studium v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu a reagujeme na poptávku po vysokoškolsky vzdělaných specialistech v oblasti elektroniky, komunikačních, informačních a řídicích technologií. Naši absolventi nacházejí uplatnění jako odborníci pro vývoj a správu elektronických systémů coby programátoři, analytici, správci sítí a databází, jako specialisté na vývoj informačních a komunikačních systémů, aplikací řídicí techniky nebo experti pro práci se systémy pro určování polohy. Jsme kvalitním akademickým, výzkumně-vývojovým pracovištěm. V aplikačně orientovaném výzkumu se zaměřujeme na detekční a lokalizační systémy s důrazem na radarové systémy, zpracování signálu v elektronických systémech, určování polohy pomocí globálních navigačních satelitních systémů, aplikací strojového učení a hlubokého učení pro zpracování vizuálních dat i oblasti simulací technologických procesů v dopravních a logistických systémech. Navazujeme tak na dlouhodobou tradici elektrotechnického a elektronického průmyslu v severovýchodním regionu Čech. Účastníme se řady projektů a rozvíjíme mezinárodní spolupráci s evropskými i mimoevropskými univerzitami jako např. v JAR, Indii nebo v Indonésii a dalšími výzkumnými institucemi.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Doporučujeme maturovat: matematika

Přijímací zkoušky: ANO

Forma přijímacích zkoušek: U bakalářských studijních programů bude písemná zkouška v podobě elektronického testu všeobecných studijních předpokladů.

Přípravné kurzy: NE

Kontakt.

O městě Pardubice

Pardubice jsou univerzitní a statutární město na východě Čech, metropole Pardubického kraje s výraznou správní, obytnou, obslužnou a výrobní funkcí pardubicko-hradecké aglomerace. Leží ve východní části Polabí na soutoku řek Labe a Chrudimky, přibližně 100 kilometrů východně od Prahy a 20 km jižně od Hradce Králové.

Sídlí zde Univerzita Pardubice, dále např. okresní soud a pobočka krajského soudu. Historické centrum je od roku 1964 městskou památkovou rezervací. Hlavními průmyslovými odvětvími jsou průmysl chemický, strojírenský a elektrotechnický. Už od 16. století jsou proslulé výrobou perníku. Významné sportovní události jsou slavné koňské dostihy Velká pardubická, motocyklový závod Zlatá přilba, Mezinárodní festival šachu Czech Open či tenisová Pardubická juniorka. Známá je železniční a letecká doprava. Od roku 1909 tu sídlí Východočeské divadlo, působí zde profesionální Komorní filharmonie Pardubice.

  • Hodnocení.

8 / 10
06.01.2023

Ja jsem z pardubic!

10 / 10
10.02.2021

Jsem spojena s vyukou na fcht