Umělecká a umělecko-řemeslná díla z kamene, štuku, sádry, terakoty a umělého kamene (BcA.)

Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování
0,0

Univerzita Pardubice
Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl

Typ studia

Bakalářské

DOD

8. 4. 2022

Termín přihlášek

6. 5. 2022

Termín přijímaček

14. - 16. 6. 2022

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Během svého studia si osvojíš širokou paletu sochařských, štukatérských a dalších umělecko-řemeslných technik na uměleckých dílech z přírodního i umělého kamene, keramiky, štuku a sádry. V teoretické rovině získáš vědomosti z oblasti přírodních i humanitních věd, zejména dějin umění, estetiky a teorie výtvarného umění. Ukážeme ti, jak tyto vědomosti propojovat. Seznámíme tě s historickými sochařskými technikami a představíme ti nejmodernější metody restaurování.

Povedeme tě k zodpovědnému přístupu k průzkumu, dokumentaci a restaurování s použitím nejnovějších technologií. Absolvováním studia získáš potřebné umělecké i umělecko-řemeslné dovednosti. Díky tomu najdeš uplatnění v běžné restaurátorské praxi jako samostatný restaurátor, ve spolupráci s památkovými ústavy, v muzeích a galeriích, ve firmách zaměřených na obnovu památek nebo v dalších organizacích působících v oboru restaurování.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Doporučujeme maturovat: dějiny umění, chemie

Přijímací zkoušky: ANO

Forma přijímacích zkoušek: písemná, talentové zkoušky, ústní

Přípravné kurzy: ANO (letní škola výtvarných technik)

Kontakt.

O městě Pardubice

Pardubice jsou univerzitní a statutární město na východě Čech, metropole Pardubického kraje s výraznou správní, obytnou, obslužnou a výrobní funkcí pardubicko-hradecké aglomerace. Leží ve východní části Polabí na soutoku řek Labe a Chrudimky, přibližně 100 kilometrů východně od Prahy a 20 km jižně od Hradce Králové.

Sídlí zde Univerzita Pardubice, dále např. okresní soud a pobočka krajského soudu. Historické centrum je od roku 1964 městskou památkovou rezervací. Hlavními průmyslovými odvětvími jsou průmysl chemický, strojírenský a elektrotechnický. Už od 16. století jsou proslulé výrobou perníku. Významné sportovní události jsou slavné koňské dostihy Velká pardubická, motocyklový závod Zlatá přilba, Mezinárodní festival šachu Czech Open či tenisová Pardubická juniorka. Známá je železniční a letecká doprava. Od roku 1909 tu sídlí Východočeské divadlo, působí zde profesionální Komorní filharmonie Pardubice.

 

  • Hodnocení.

10 / 10
10.02.2021

Jsem spojena s vyukou na fcht