Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury: Kámen, Malba (MgA.)

Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování
0,0

Univerzita Pardubice
Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl

Typ studia

Navazující magisterské

DOD

8. 4. 2022

Termín přihlášek

1. 9. 2022

Termín přijímaček

13. 9. 2022

Přijímačky

Ano

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Doporučujeme maturovat: dějiny umění, chemie

Přijímací zkoušky: ANO

Forma přijímacích zkoušek: písemná, talentové zkoušky, ústní

Přípravné kurzy: ANO (letní škola výtvarných technik)

Kontakt.

O městě Pardubice

Pardubice jsou univerzitní a statutární město na východě Čech, metropole Pardubického kraje s výraznou správní, obytnou, obslužnou a výrobní funkcí pardubicko-hradecké aglomerace. Leží ve východní části Polabí na soutoku řek Labe a Chrudimky, přibližně 100 kilometrů východně od Prahy a 20 km jižně od Hradce Králové.

Sídlí zde Univerzita Pardubice, dále např. okresní soud a pobočka krajského soudu. Historické centrum je od roku 1964 městskou památkovou rezervací. Hlavními průmyslovými odvětvími jsou průmysl chemický, strojírenský a elektrotechnický. Už od 16. století jsou proslulé výrobou perníku. Významné sportovní události jsou slavné koňské dostihy Velká pardubická, motocyklový závod Zlatá přilba, Mezinárodní festival šachu Czech Open či tenisová Pardubická juniorka. Známá je železniční a letecká doprava. Od roku 1909 tu sídlí Východočeské divadlo, působí zde profesionální Komorní filharmonie Pardubice.

 

  • Hodnocení.

10 / 10
10.02.2021

Jsem spojena s vyukou na fcht