0,0

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3334/7 400 96 Ústí nad Labem

Typ studia

Bakalářské

DOD

3. 2. 2022

Termín přihlášek

2. 5. 2022

Termín přijímaček

Bez přijímací zkoušky

Přijímačky

Ne

O studijním programu.

Absolvent uvedeného oboru je připravován zejména pro samostatnou práci v konstrukčních kancelářích, v oblasti provozu strojů a zařízení, diagnostice a údržbě. Je připravován tak, aby našel uplatnění nejen v oblasti strojírenství, ale všude tam, kde jsou stroje používány a provozovány, tj. ve výrobních podnicích, stavebnictví, energetice, službách, atd. Má přiměřený rozsah technických a technologických dovedností v oblasti navrhování strojů a zařízení, jejich provozování i diagnostice, má znalosti z oblasti týmové práce. Může zastávat řídicí funkce na úrovni nižšího a středního stupně řízení. Program je koncipován tak, aby absolventi bakalářského studia mohli pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Virtuální prohlídku najdeš tady.

Elektronickou prohlídku najdeš tady.

Kontakt.

O městě Ústí nad Labem

Ústí nabízí také řadu kulturního vyžití.

Divadlo: Ve městě působí tři profesionální divadelní soubory (balet, opera v rámci Severočeského divadla a Činoherní studio), z akcí lze uvést např. divadelní festival Kult.

Tanec: Pracují zde taneční skupiny (např. Freedom, Marverci, Gebert, Avalanche) a funguje Mezinárodní taneční festival.

Hudba: Klasickou hudbu zastupuje vedle Severočeského divadla opery a baletu např. Bendův komorní orchestr, několik pěveckých sborů (např. Chorea academica), z akcí Mezinárodní festival sborového zpěvu a soutěž mladých pianistů.

Výtvarné umění: Současné vizuální umění vystavuje Galerie Emila Filly.

Film: Amatérské filmy soutěží na festivalu Střekovská kamera.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.