0,0

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3334/7 400 96 Ústí nad Labem

Typ studia

Navazující magisterské

DOD

3. 2. 2022

Termín přihlášek

2. 5. 2022

Termín přijímaček

17. 6. 2022, 27. 6. 2022. náhradní termín

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Absolvent studia získá znalosti a dovednosti technického, technologického a ekonomického charakteru. Magisterský studijní program je navazujícím studiem bakalářského studijního programu. Studium povinného souboru kurzů navazujících čtyř semestrů studia je doplněno výběrem povinně volitelných kurzů, z nichž budoucí absolvent studuje tak, že si vytváří vlastní profilaci více ekonomického nebo výrobního zaměření. Podle profilace, schopností a zkušeností je predikováno uplatnění absolventa oboru Příprava a řízení výroby ve funkcích výrobního, ekonomického a obchodního managementu na jeho jednotlivých stupních.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Virtuální prohlídku najdeš tady.

Elektronickou prohlídku najdeš tady.

Kontakt.

O městě Ústí nad Labem

Ústí nabízí také řadu kulturního vyžití.

Divadlo: Ve městě působí tři profesionální divadelní soubory (balet, opera v rámci Severočeského divadla a Činoherní studio), z akcí lze uvést např. divadelní festival Kult.

Tanec: Pracují zde taneční skupiny (např. Freedom, Marverci, Gebert, Avalanche) a funguje Mezinárodní taneční festival.

Hudba: Klasickou hudbu zastupuje vedle Severočeského divadla opery a baletu např. Bendův komorní orchestr, několik pěveckých sborů (např. Chorea academica), z akcí Mezinárodní festival sborového zpěvu a soutěž mladých pianistů.

Výtvarné umění: Současné vizuální umění vystavuje Galerie Emila Filly.

Film: Amatérské filmy soutěží na festivalu Střekovská kamera.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.