0,0

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Králova výšina 3132/7 Ústí nad Labem 400 96

Typ studia

Bakalářské

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Proč studovat Ochranu životního prostředí? Protože když se od teď za tři roky ocitneš na místech, která potřebují pomoc a péči, budeš ji umět poskytnout. Získáš vědomosti, dovednosti a kontakty, které ti budou otvírat dveře všude tam, kde o osudech přírody a krajiny padají důležitá rozhodnutí. Staneš se mediátorem mezi člověkem a životním prostředím.

Aby ses už v  rámci bakalářského studia mohl/a zaměřit na oblast, která tě nejvíc láká, připravili jsme dvě specializace (rozšíření společného základu o specializované předměty).
Specializace Ochrana přírody a krajiny je více zaměřena na ochranu přírody a krajiny (předměty Krajinná ekologie, Ochrana přírody a krajiny, Management krajiny a další).
Specializace Technologie ochrany životního prostředí směřuje k  technologiím, která nám pomáhají řešit problémy životního prostředí
(Energetika v ŽP, Odběr, příprava a analýza vzorků, Přehled procesů pro ochranu ŽP, Úvod do oběhového hospodářství).

Kde jako absolvent najdeš uplatnění? Budeš moct pomáhat přírodě a životnímu prostředí ve státní správě (ministerstva, krajské a obecní úřady) nebo zajišťovat ochranu přírody v chráněných krajinných oblastech a národních parcích. Můžeš se věnovat monitoringu životního prostředí v České inspekci životního prostředí nebo v Českém hydrometeorologickém ústavu. Také můžeš hledat nové cesty a technologie ve výzkumných a projektových ústavech. Uplatnění najdeš i v podnikové sféře nebo v nevládních organizacích. Jako expert na životní prostředí si můžeš založit vlastní environmentální start-up nebo působit na další generace v rámci environmentální výchovy a osvěty

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Elektronickou přihlášku najdeš tady.

Virtuální prohlídku najdeš tady.

Kontakt.

O městě Ústí nad Labem

Ústí nabízí také řadu kulturního vyžití.

Divadlo: Ve městě působí tři profesionální divadelní soubory (balet, opera v rámci Severočeského divadla a Činoherní studio), z akcí lze uvést např. divadelní festival Kult.

Tanec: Pracují zde taneční skupiny (např. Freedom, Marverci, Gebert, Avalanche) a funguje Mezinárodní taneční festival.

Hudba: Klasickou hudbu zastupuje vedle Severočeského divadla opery a baletu např. Bendův komorní orchestr, několik pěveckých sborů (např. Chorea academica), z akcí Mezinárodní festival sborového zpěvu a soutěž mladých pianistů.

Výtvarné umění: Současné vizuální umění vystavuje Galerie Emila Filly.

Film: Amatérské filmy soutěží na festivalu Střekovská kamera.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.