0,0

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Králova výšina 3132/7 Ústí nad Labem 400 96

Typ studia

Bakalářské

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Proč studovat Aplikovanou geoinformatiku? Protože od teď za tři roky se budeš na svět umět dívat tak, jako by ti ležel na dlani. Získáš spoustu pomocníků v podobě těch nejmodernějších technologií. Naučíš se je vysílat do vzduchu, pod vodní hladinu i pod zemský povrch. A krajina ti bude vyprávět příběhy ze své minulosti i přítomnosti. Příběhy, které budeš umět využít pro lepší budoucnost Země.“

Jaké předměty tě čekají? Úvod do studia životního prostředí / Základy kartografie / Geoinformatika / Základy geodézie / Sběr prostorových dat / Fyzická geografie / Základy odborné angličtiny / Databáze v geoinformatice / Základy programování / Krajinné terénní cvičení / Statistika / Sociální a ekonomická geografie / Aplikovaná krajinná ekologie a GIS / Aplikovaná geologie a pedologie / Geostatistika pro environmentální data / GIS v angličtině / Hydrologie a ochrana vod / Základy práva / Územní plánování a regionální politika / Distribuce dat a mapové servery /3D modelování a virtuální realita / Katastr nemovitostí a stavební zákon

Kde jako absolvent najdeš uplatnění? Budeš moct pracovat s IT/GIS a zároveň pomáhat přírodě a životnímu prostředí ve státní správě, ve výzkumných a projektových ústavech, v podnikové sféře, firmách a start-upech nebo v nevládních organizacích. Můžeš se uplatnit na pozicích jako:
- IT specialista v soukromém i státním sektoru (správce počítačových sítí, správa www stránek)
- geoinformatik ve veřejné správě (ochrana přírody a krajiny, katastr nemovitostí, územní samospráva, správa mapových serverů, sběr prostorových dat)
- odborný pracovník v soukromé společnosti zaměřené na sběr a zpracování prostorových dat (geodetické firmy, fotogrammetrické firmy)
- odborný pracovník správy geodat v soukromém sektoru
- odborný pracovník se zaměřením na využití GIS v soukromé/státní sféře v oblasti využívání přírodních zdrojů, revitalizace krajiny, řízení rizik
- výzkumný pracovník

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Elektronickou přihlášku najdeš tady.

Virtuální prohlídku najdeš tady.

Kontakt.

O městě Ústí nad Labem

Ústí nabízí také řadu kulturního vyžití.

Divadlo: Ve městě působí tři profesionální divadelní soubory (balet, opera v rámci Severočeského divadla a Činoherní studio), z akcí lze uvést např. divadelní festival Kult.

Tanec: Pracují zde taneční skupiny (např. Freedom, Marverci, Gebert, Avalanche) a funguje Mezinárodní taneční festival.

Hudba: Klasickou hudbu zastupuje vedle Severočeského divadla opery a baletu např. Bendův komorní orchestr, několik pěveckých sborů (např. Chorea academica), z akcí Mezinárodní festival sborového zpěvu a soutěž mladých pianistů.

Výtvarné umění: Současné vizuální umění vystavuje Galerie Emila Filly.

Film: Amatérské filmy soutěží na festivalu Střekovská kamera.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.