Historie pro vzdělávání - dvouoborové studium (Bc.)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta
0,0

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3571/13 400 96 /Ústí nad Labem

Typ studia

Bakalářské

DOD

3. 2. 2022

Termín přihlášek

31. 3. 2022 první kolo, 15. 8. 2022 druhé kolo

Termín přijímaček

6. - 10. 6. 2022 první kolo, 5. - 9. 9. 2022

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Bakalářský studijní program Historie pro vzdělávání je zaměřen k základnímu poznání dějinného vývoje (podkladem k tomu je korpus základního přednáškového a seminárního cyklu, v jehož rámci jsou zastoupeny dějiny pravěku, starověku, dějiny středověku, novověké a moderní dějiny). Tento základ posléze doplňuje spektrum předmětů zaměřených k získání základní orientace v dalších oblastech historického výzkumu a prezentace historické problematiky (pomocné vědy historické, dějiny umění aj.). S ohledem na vzdělávací charakter studijního programu poté poslední segment studijního plánu reprezentují kurzy orientované k základům pedagogiky a psychologie a oborové didaktiky.

Lze kombinovat s:
Společenské vědy pro vzdělávání, Společenské vědy pro vzdělávání, Německý jazyk a literatura pro vzdělávání, Geografie pro vzdělávání (PřF), Informatika pro vzdělávání (PřF), Matematika pro vzdělávání (PřF), Anglický jazyk pro vzdělávání (PF), Český jazyk a literatura pro vzdělávání (PF), Výtvarná výchova pro vzdělávání (PF), Hudební výchova pro vzdělávání (PF), Tělesná výchova pro vzdělávání (PF) – prezenční forma

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Elektronickou přihlášku najdeš tady.

Virtuální prohlídku najdeš tady.

Kontakt.

O městě Ústí nad Labem

Ústí nabízí také řadu kulturního vyžití.

Divadlo: Ve městě působí tři profesionální divadelní soubory (balet, opera v rámci Severočeského divadla a Činoherní studio), z akcí lze uvést např. divadelní festival Kult.

Tanec: Pracují zde taneční skupiny (např. Freedom, Marverci, Gebert, Avalanche) a funguje Mezinárodní taneční festival.

Hudba: Klasickou hudbu zastupuje vedle Severočeského divadla opery a baletu např. Bendův komorní orchestr, několik pěveckých sborů (např. Chorea academica), z akcí Mezinárodní festival sborového zpěvu a soutěž mladých pianistů.

Výtvarné umění: Současné vizuální umění vystavuje Galerie Emila Filly.

Film: Amatérské filmy soutěží na festivalu Střekovská kamera.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.