Společenské vědy pro vzdělávání - dvouoborové studium (Bc.)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta
0,0

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3571/13 400 96 /Ústí nad Labem

Typ studia

Bakalářské

DOD

3. 2. 2022

Termín přihlášek

31. 3. 2022 první kolo, 15. 8. 2022 druhé kolo

Termín přijímaček

6. - 10. 6. 2022 první kolo, 5. - 9. 9. 2022

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Tříletý studijní program je příležitostí pro uchazeče o studium učitelství občanské výchovy a společenských věd, kterým zprostředkuje odborné znalosti obecného základu společenských a humanitních věd stejně jako hlubší teoretické poznávání vybraných oborů jako sociologie, etika, právo, filosofie, politologie a ekonomie. Studenti jsou vedeni ke schopnosti analyzovat, interpretovat a vysvětlovat současné společenské procesy, problémy a výzvy pro jedince i společnost. Jsou schopni promýšlet, jak nejnovější poznatky humanitních a společenských věd přetvořit do podoby zajímavého a potřebného učiva a jak toto učivo zprostředkovávat žákům základních a středních škol a gymnázií v rámci předmětů Občanská výchova a Základy společenských věd. Studijní program umožňuje kriticky nahlížet zkoumaná témata z pozic jednotlivých humanitních a společenskovědních disciplín, ale také interdisciplinárně a z pozic základních disciplín pedagogických.

Lze kombinovat s:
Historie pro vzdělávání, Historie pro vzdělávání, Německý jazyk a literatura pro vzdělávání, Geografie pro vzdělávání (PřF), Informatika pro vzdělávání (PřF), Matematika pro vzdělávání (PřF), Anglický jazyk pro vzdělávání (PF), Český jazyk a literatura pro vzdělávání (PF), Hudební výchova pro vzdělávání (PF), Výtvarná výchova pro vzdělávání (PF), Tělesná výchova pro vzdělávání (PF) 

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Elektronickou přihlášku najdeš tady.

Virtuální prohlídku najdeš tady.

Kontakt.

O městě Ústí nad Labem

Ústí nabízí také řadu kulturního vyžití.

Divadlo: Ve městě působí tři profesionální divadelní soubory (balet, opera v rámci Severočeského divadla a Činoherní studio), z akcí lze uvést např. divadelní festival Kult.

Tanec: Pracují zde taneční skupiny (např. Freedom, Marverci, Gebert, Avalanche) a funguje Mezinárodní taneční festival.

Hudba: Klasickou hudbu zastupuje vedle Severočeského divadla opery a baletu např. Bendův komorní orchestr, několik pěveckých sborů (např. Chorea academica), z akcí Mezinárodní festival sborového zpěvu a soutěž mladých pianistů.

Výtvarné umění: Současné vizuální umění vystavuje Galerie Emila Filly.

Film: Amatérské filmy soutěží na festivalu Střekovská kamera.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.