0,0

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3571/13 400 96 /Ústí nad Labem

Typ studia

Navazující magisterské

DOD

3. 2. 2022

Termín přihlášek

31. 3. 2022 první kolo, 15. 8. 2022 druhé kolo

Termín přijímaček

6. - 10. 6. 2022 první kolo, 5. - 9. 9. 2022

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Vedle předmětové skladby společného základu výrazně rozvíjející metodologickým směrem historické vzdělání, získané zájemci v rámci předchozího bakalářského studia, je součástí specializace Péče o kulturní dědictví soubor předmětů profilujících absolventy směrem k odbornému uplatnění v institucích pečujících o hmotný odkaz minulosti. Jedná se o předměty zaměřené na dějiny architektury, restaurování památek nebo teoretické a metodologické problémy památkové péče v minulosti i současnosti. Tyto povinné kurzy jsou doplněny nabídkou specializaci rozvíjejících povinně volitelných kurzů, prohlubujících zaměření absolventa na konkrétní kategorii hmotného kulturního dědictví (movité / nemovité památky). V rámci části výše uvedených předmětů specializace jsou z části akcentována specifika péče o kulturní dědictví v oblastech postižených výraznější ztrátou kulturní a paměťové kontinuity vývoje i těžební a průmyslovou devastací tradiční historické krajiny a jejích sídel.

Specializace:  
Archivnictví, Histori, Péče o kulturní dědictví, Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Elektronickou přihlášku najdeš tady.

Virtuální prohlídku najdeš tady.

Kontakt.

O městě Ústí nad Labem

Ústí nabízí také řadu kulturního vyžití.

Divadlo: Ve městě působí tři profesionální divadelní soubory (balet, opera v rámci Severočeského divadla a Činoherní studio), z akcí lze uvést např. divadelní festival Kult.

Tanec: Pracují zde taneční skupiny (např. Freedom, Marverci, Gebert, Avalanche) a funguje Mezinárodní taneční festival.

Hudba: Klasickou hudbu zastupuje vedle Severočeského divadla opery a baletu např. Bendův komorní orchestr, několik pěveckých sborů (např. Chorea academica), z akcí Mezinárodní festival sborového zpěvu a soutěž mladých pianistů.

Výtvarné umění: Současné vizuální umění vystavuje Galerie Emila Filly.

Film: Amatérské filmy soutěží na festivalu Střekovská kamera.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.