0,0

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem

Typ studia

Doktorské

DOD

3. 2. 2022

Termín přihlášek

30. 4. 2022

Přijímačky

Ne

O studijním programu.

Studenti se během 4letého studia stávají specializovanými odborníky s porozuměním pro fungování společenských institucí v českém i mezinárodním kontextu. Ekonomické poznání integrujeme s prvky ostatních společenských věd (filozofií, sociologií, politologií). To umožňuje absolventům řešit společenské problémy v souvislostech s důrazem na praktické dopady jednotlivých řešení a s přihlédnutím k fungování veřejného sektoru i jednání individuálních aktérů.  

Cílem studia je rozvinout u absolventů schopnost kritického myšlení, uvažování o společenských problémech v širších souvislostech při zachování dostatečně hluboké specializace v oblasti ekonomie a dalších vědních disciplín. Kromě interdisciplinárního přístupu k řešení problémů je kladen důraz na prohloubení měkkých dovedností (tzv. soft skills), jako jsou práce v týmech, kultivovaný slovní a písemný projev, jazyková vybavenost, inovativní formy výuky a výzkumu s podporou distančních a experimentálních nástrojů.

Absoloventi jsou připravováni na výkon široké škály profesí s významnými společenskými dopady vve veřejné správě, národních i nadnárodních regulačních orgánech, v politice, v neziskovém sektoru (charitativní organizace, think tanky), ve vlivových organizacích, jako novináři či v soukromém sektoru zejména v oblastech CSR (corporate social responsibility) a PR, ale i na vyšších exekutivních pozicích, které vyžadují celostní pohled na řešené problémy. 

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Elektronickou přihlášku najdeš tady.

Virtuální prohlídku najdeš tady.

Kontakt.

O městě Ústí nad Labem

Ústí nabízí také řadu kulturního vyžití.

Divadlo: Ve městě působí tři profesionální divadelní soubory (balet, opera v rámci Severočeského divadla a Činoherní studio), z akcí lze uvést např. divadelní festival Kult.

Tanec: Pracují zde taneční skupiny (např. Freedom, Marverci, Gebert, Avalanche) a funguje Mezinárodní taneční festival.

Hudba: Klasickou hudbu zastupuje vedle Severočeského divadla opery a baletu např. Bendův komorní orchestr, několik pěveckých sborů (např. Chorea academica), z akcí Mezinárodní festival sborového zpěvu a soutěž mladých pianistů.

Výtvarné umění: Současné vizuální umění vystavuje Galerie Emila Filly.

Film: Amatérské filmy soutěží na festivalu Střekovská kamera.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.