0,0

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem

Programy.

O fakultě.

Přírodovědecká fakulta UJEP je moderní vysokoškolskou institucí, která se zaměřuje nejen na vzdělávání, ale také na výzkum a rozvoj poznání v oblasti přírodních věd.

Odborné vysokoškolské vzdělání tří stupňů (Bc., Mgr., Ph.D.) nabízí PřF UJEP ve vědách biologických, fyzikálních, geografických, chemických, matematických i v oblasti informačních technologií a nanotechnologií. Pro výuku matematiky a přírodovědných předmětů připravujeme také učitele pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy. Mezi běžnými studijními programy najdete také nano, informační a GIS technologie, environmentální geografii, počítačové modelování, analytickou chemii, toxikologii a další. Nejmodernějších laboratoře a specializované učebny poskytuje nová budova Centra přírodovědných a technických oborů.

Významným posláním fakulty je výrazné posílení vědecko-výzkumné základny UJEP v oblasti přírodních věd, dosažení výraznějšího zapojení univerzity do evropského výzkumného prostoru a sítí mezinárodní spolupráce. Cílem je připravit absolventy tak, aby se mohli dobře uplatnit na trhu práce a připravili se na navazující vědeckou práci či vědeckou přípravu v rámci doktorských studijních programů.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Elektronickou přihlášku najdeš tady.

Virtuální prohlídku najdeš tady.

Kontakt.

O městě Ústí nad Labem

Ústí nabízí také řadu kulturního vyžití.

Divadlo: Ve městě působí tři profesionální divadelní soubory (balet, opera v rámci Severočeského divadla a Činoherní studio), z akcí lze uvést např. divadelní festival Kult.

Tanec: Pracují zde taneční skupiny (např. Freedom, Marverci, Gebert, Avalanche) a funguje Mezinárodní taneční festival.

Hudba: Klasickou hudbu zastupuje vedle Severočeského divadla opery a baletu např. Bendův komorní orchestr, několik pěveckých sborů (např. Chorea academica), z akcí Mezinárodní festival sborového zpěvu a soutěž mladých pianistů.

Výtvarné umění: Současné vizuální umění vystavuje Galerie Emila Filly.

Film: Amatérské filmy soutěží na festivalu Střekovská kamera.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.