0,0

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1946/1, 612 42

O fakultě.

Magisterské studium se uskutečňuje v rámci magisterského studijního programu v oboru Farmacie v českém i anglickém jazyce. Standardní doba studia je 5 let. Forma studia je prezenční. Studium zahrnuje předměty skupiny základních oborů zejména zaměřených na biologii a chemii, dále předměty skupiny oborů zaměřených na zdraví člověka, a dále předměty farmaceuticky orientované, a to skupiny oborů přírodních léčiv, chemických léčiv, technologie léků, farmakologie a toxikologie a aplikované farmacie. Během studia student získá znalosti o léčivech, léčivých přípravcích, jejich technologickém zpracování a o účincích léčiv v organismu. Výuka probíhá na přednáškách, praktických cvičeních, seminářích a řízené praxi. Na závěr studia studenti absolvují několika měsíční praxi v lékárnách. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventi získávají po úspěšném ukončení studia titul magistr (ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem). Absolventi Farmaceutické fakulty tradičně nachází největší uplatnění zejména v lékárnách, ale také ve farmaceutickém výzkumu, výrobě i distribuci léčiv. Současný absolvent je schopen se podílet na léčebném procesu a ve spolupráci s lékařem vybrat optimální léčivý přípravek, který zabezpečí účinnou léčbu. Po úspěšném ukončení magisterského studia může absolvent na základě obhajoby rigorózní práce a složení státní rigorózní zkoušky získat titul doktor farmacie (ve zkratce „PharmDr.“ uváděné před jménem).

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Informace o přijímacím řízení zde

Kontakt.

O městě Brno

Brno je statutární město, počtem obyvatel i rozlohou druhé největší město v České republice, největší město na Moravě a bývalé hlavní město Moravy.

Město je významným střediskem vysokého školství s 34 fakultami čtrnácti univerzit a dalších vysokých škol s více než 83 000 studenty. V Brně je zákonem zřízeno studio České televize a Českého rozhlasu.

Na Brněnském výstavišti jsou tradičně konány velké mezinárodní výstavy a veletrhy. Rozsáhlý areál výstaviště započal svůj provoz již roku 1928 a dnes je považován také za jednu z kulturních památek města. Brno proslulo i coby dějiště velkých motoristických závodů konaných na blízkém Masarykově okruhu, tato tradice sahá až do třicátých let 20. století. K nejprestižnějším závodům patří Grand Prix ČR, součást seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů. Brno také každoročně hostí mezinárodní přehlídku ohňostrojů Ignis Brunensis, pořádanou od roku 1998. Návštěvnost této události se typicky pohybuje mezi jedním až dvěma sty tisíci návštěvníků po každý den jejího konání.

K nejvýznamnějším dominantám města patří hrad a pevnost Špilberk na stejnojmenném kopci a katedrála svatého Petra a Pavla na vršku Petrov, utvářející charakteristické panorama města a často vyobrazovaná jako jeho symbol. Druhým dochovaným hradem na území Brna je Veveří, kdysi vybudovaný nad řekou Svratkou a dnes se tyčící nad Brněnskou přehradou. Další významnou památkou je funkcionalistická vila Tugendhat, která byla zapsána mezi Světové dědictví UNESCO. Historické městské jádro bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. K turisticky atraktivním lokalitám patří také Chráněná krajinná oblast Moravský kras, jejíž nejjižnější část zasahuje na území města. Brno je rovněž vinařskou obcí v rámci Velkopavlovické vinařské podoblasti.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.