Technická univerzita v Liberci

Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
0,0

Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1

O vysoké škole.

Jsem veřejná vysoká škola v Liberci.  Dnes mám sedm fakult a jeden odborný ústav. Spolupracuji s přibližně 200 podobně zaměřenými institucemi po celém světě. Textilní fakulta je v Evropě jediná svého druhu a nabízí studium perspektivních oborů jako je textilní marketing či návrhářství. Spolu se strojní fakultou tvoří základní kameny vzdělávání v Liberci se skvělým renomé. K dlouhodobě respektovaným a talenty vyhledávaným fakultám patří fakulta umění a architektury. Ekonomická fakulta nabízí to, co potřebují podniky a organizace na počátku 3. tisíciletí – špičkové vzdělávání v ekonomické oblasti, výzkum, znalosti, zkušenosti, spolupráci. Jedinečné obory na pomezí výpočetní techniky a robotiky nabízí rovněž fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Kvalitní pedagogy, ale i profesionály v neučitelských profesích vzdělává fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická a odborníky ve zdravotnictví připravuje fakulta zdravotnických studií.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Odkaz na elektronickou přihlášku.

Kontakt.

O městě Liberec

Liberec je statutární město na severu Čech a krajské město Libereckého kraje. Má přibližně 104 tisíc obyvatel a je tak pátým největším městem České republiky (třetím v Čechách). Spolu se sousedním Jabloncem nad Nisou a okolními obcemi vytváří širší sídelní aglomeraci, sám katastr města obsahuje jako enklávu obec Stráž nad Nisou. Liberec je zakládajícím členem Euroregionu Nisa, od roku 2004 i jeho hlavním městem.

Jedním ze symbolů města je liberecká radnice, novorenesanční stavba z roku 1893, dále  liberecký zámek, vystavěný v 80. letech 16. století a můžete zde najít i zříceninu hradu Hamrštejn.

V Liberci je hojně zastoupen textilní průmysl, zejména soukenictví a plátenictví.

Ve volném čase můžete navštívit ZOO Liberec, kde chovají vzácné bílé tygry. Podle těchto šelem se jmenuje také extraligový hokejový klub Bílí tygři Liberec.

Liberec nabízí také spoustu zábavních parků, jako například Lunapark Centrum Babylon, iQlandia, Dinopark, Eko park a další.

https://www.visitliberec.eu

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.