Konstrukce strojů a zařízení (Ing.)

Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
0,0

Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1

Typ studia

Navazující magisterské

DOD

1. 2. 2022

Termín přihlášek

31. 8. 2022

Termín přijímaček

srpen - září 2022

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Charakteristika studijního programu

Cílem studia je výchova odborníků pro praxi i akademickou sféru, při které budou studentům poskytnuty potřebné znalosti pro konstrukční a inovační činnost v oblasti stavby strojů, zařízení a výrobních linek. Absolvent si osvojí metody konstruování, simulace a experimentální metody oboru a naučí se odborné dovednosti podporující tvůrčí technickou činnost. V průběhu studia získá praktické zkušenosti absolvováním odborné praxe. Cílem studia je rovněž příprava absolventů na samostatné řešení technických problémů za využití nejnovějších teoretických i praktických poznatků. Absolventi budou vykazovat široké a hluboké znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám odpovídající soudobému stavu poznání, budou schopni samostatné odborné činnosti a podílet se na výzkumné činnosti. Dalším cílem studia je také připravit nejlepší absolventy pro studium v navazujících doktorských studijních programech.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu si během studia osvojí široký soubor teoretických a odborných znalostí a dovedností odpovídající soudobému stavu poznání, které mu umožní samostatné řešení technických problémů a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti vývoje a konstrukce strojů a zařízení. “ Odborné znalosti: Absolvent studijního programu disponuje znalostmi z konstrukce strojů a mechanismů včetně jejich pohonů, aplikované mechaniky, modelování a simulace mechanických systémů, z robotů a manipulátorů, počítačové podpory konstruování, materiálů pro konstrukční aplikace, technické diagnostiky a experimentálních metod. Při studiu získá hlubší znalosti v rámci zaměření na konkrétní stroje a zařízení včetně souvisejících technologií a metod. “ Odborné dovednosti: Absolvent studijního programu umí samostatně navrhovat konstrukce strojů a zařízení, používat simulace a experimentální metody v konstrukční činnosti, aplikovat soudobé metody konstruování a metody technické tvůrčí práce při vývoji strojů a zařízení

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Podmínky přijetí ke studiu:

1. řádné ukončení bakalářského nebo magisterského studijního programu na fakultě strojní nebo jí příbuzné1 ,

2. úspěšné vykonání přijímací zkoušky (pokud nebyla děkanem prominuta).

Uchazeč – cizí státní příslušník (s výjimkou občanů Slovenské republiky), který neabsolvoval maturitní zkoušku nebo bakalářské studium v České republice, a chce studovat v českém jazyce, musí prokázat znalost českého jazyka minimálně na úrovni B12 .

Kontakt.

O městě Liberec

Liberec je krásné město, které nabízí spoustu aktivit, ať už jde o noční život, sport nebo kulturu, rozhodně se tu nebudete nudit ani ve chvílích, kdy zrovna nesedíte na přednášce či semináři. Jedinou univerzitou v Libereckém kraji je Technická univerzita, má sedm fakult a jeden odborný ústav. Navzdory názvu se nevěnuje jen technickým oborům, vzdělává i ekonomy, učitele, architekty a další odborníky.   

Ve městě najdete restauaci Potrefená husa, která patří mezi nejlepší restaurace v Liberci, Chicago Grill & Bar, který je pravým kouskem Ameriky v Liberci a Pizzerii Made In Italy. Dále je tu třeba vegetariánské bistro Mikyna Coffee & Food Point, které je příjemnou alternativou klasických restaurací, nebo autentické vietnamské bistro Street Pho. Dobrou snídani, kávu či zákusek najdete v kavárně VITA Café Bistro, Kafe Kytka, a na příjemné posezení nad sklenkou vína je tu vinárna Kvelb.

Liberec nabízí také spoustu zábavních parků, jako například Lunapark Centrum Babylon, iQlandia, Dinopark, Eko park, aquapark Babylon a další. Ve volném čase můžete navštívit EscapeBoom, motokáry, botanickou zahradu, nebo ZOO Liberec, kde chovají vzácné bílé tygry, podle těchto šelem se jmenuje také extraligový hokejový klub Bílí tygři Liberec. Výhled z radniční věže nabízí zajímavý pohled na centrum města, a v lesých nad Lidovými sady, asi kilometr od Liberce, najdete romantickou rozhlednu Liberecká výšina v podobě středověkého hradu. Pokud patříte mezi milovníky zimních sportů, v Liberci si rozhodně přijdete na své, městskou dopravou se dostanete na sjezdovku Ještěd, Javorník, Bedřichov.

Ve večerích a nočních hodinách můžete navštívit přímo v centru Liberce netradiční posezení v baru Atelier, kde se konají hudební, filmová a divadelní vystoupení. Diskotékový klub s tematickými večery - Amigos Music bar, nebo třeba Bunkr Rock Club - hudební klub zaměřený zejména na rockovou hudbu.
 

  • Hodnocení.

10 / 10
06.01.2023

Děkuji za video, studenti mě přesvědčili o návštěvě Vaší školy ! :)

10 / 10
06.01.2023

Byl jsem na dnu otevrenych dveri a bylo to super