Matematika se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přirodovědně-humanitní a pedagogická
0,0

Technická univerzita v Liberci
Studentská 140/2, 461 17 Liberec

Typ studia

Bakalářské

DOD

6.2.2024

Termín přihlášek

30.4.2024

Termín přijímaček

3. 6. - 14. 6. 2024

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Cíl studia

Studijní program Matematika se zaměřením na vzdělávání (studijní program pro sdružené studium se studijními plány maior a minor) je koncipován jako bakalářský studijní program, jehož cílem je získání základních teoretických poznatků o hlavních matematických disciplínách, tak i získání základních pedagogických, psychologických a pedagogicko-praktických znalostí a dovedností. Z hlediska oboru je cílem tříletého studia připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky v základních matematických disciplínách. Studující získají praktickou a základní didaktickou orientaci v oboru. Absolvent se uplatní v soukromé vzdělávací sféře, je schopen zaujímat pozice v rámci soukromého sektoru zaměřeného na vzdělávání, další vzdělávání, vzdělávací a pedagogickou práci v rámci volného času, případně může využít získanou odbornou matematickou přípravu v peněžních ústavech, pojišťovnách, institucích pro zpracování dat, státní správě a samosprávě apod. Primárně je ale studijní program chápán jako bakalářský studijní program, který je v rámci strukturovaného studia prvním stupněm v rámci učitelské přípravy uskutečňované na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické (FP) Technické univerzity v Liberci (TUL). Celkovým cílem bakalářského studia je vytvořit u studentů pevné základy v oblasti oborové přípravy a v oblasti učitelství především pro vstup do navazujícího magisterského studia učitelství buď na FP TUL, či na jiné vysoké škole. Praktické zaměření k výchovným problémům otevírá absolventovi i uplatnění v oblasti odborné asistentské činnosti na základní škole (ZŠ), případně na střední škole (SŠ).

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání získá základní teoretické poznatky o hlavních matematických disciplínách (matematická analýza, algebra, geometrie, statistika a pravděpodobnost, diskrétní matematika). Má přehled o struktuře oboru a je vybaven znalostmi, které jsou nezbytné pro další studium v rámci navazujících studijních programů. Ovládá základní matematické výpočetní nástroje, orientuje se v informačních zdrojích, umí v nich vyhledávat a pracovat s nimi. Absolvent má základní vhled do blízkých oborů, zejména fyziky, a umí využívat mezioborových souvislostí (zná vybrané souvislosti a motivaci vzniku některých matematických pojmů, např. derivace ve fyzikálním kontextu). Je schopen zpracovat projekt s využitím odborné literatury a prezentovat dosažené výsledky. Získaný teoretický základ formuje také způsob jeho myšlení a kultivuje jeho osobnost. Absolventi jsou připraveni na další navazující magisterské studium v rámci specializací studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializacemi nebo Učitelství pro SŠ se specializacemi.

Uplatnění absolventa

Po absolvování bakalářského studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání se primárně předpokládá pokračování v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, resp. Učitelství pro SŠ na FP TUL či na jiné vysoké škole v ČR. Po té nalezne uplatnění v učitelské profesi v regionálním školství, kde je aktuálně kvalifikovaných pedagogů s aprobací matematik nedostatek a to jak lokálně v Libereckém kraji, tak v celorepublikovém měřítku, přičemž lze očekávat, že tento deficit se bude již v krátkodobém horizontu prohlubovat.

Úspěšným bakalářským studiem absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožňují podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, pracovat jako asistent pedagoga. Dále může absolvent působit v centrech volného času, v domovech mládeže, ve družinách a v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností. Absolvent se může uplatnit také v soukromé vzdělávací sféře, je schopen zaujímat pozice v rámci soukromého sektoru zaměřeného na vzdělávání, další vzdělávání a pedagogickou práci v rámci volného času. Absolvent také může využít získanou matematickou odbornost a nalézt uplatnění mimo vzdělávací sféru v zaměstnáních vyžadujících hlubší matematické znalosti nebo požadovaný stupeň vzdělání např. v peněžních ústavech, pojišťovnách, institucích pro zpracování dat, státní správě a samosprávě apod.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Obsah a forma přijímací zkoušky: písemný test obecných studijních předpokladů

 

Kontakt.

O městě Liberec

Liberec je krásné město, které nabízí spoustu aktivit, ať už jde o noční život, sport nebo kulturu, rozhodně se tu nebudete nudit ani ve chvílích, kdy zrovna nesedíte na přednášce či semináři. Jedinou univerzitou v Libereckém kraji je Technická univerzita, má sedm fakult a jeden odborný ústav. Navzdory názvu se nevěnuje jen technickým oborům, vzdělává i ekonomy, učitele, architekty a další odborníky.   

Ve městě najdete restauaci Potrefená husa, která patří mezi nejlepší restaurace v Liberci, Chicago Grill & Bar, který je pravým kouskem Ameriky v Liberci a Pizzerii Made In Italy. Dále je tu třeba vegetariánské bistro Mikyna Coffee & Food Point, které je příjemnou alternativou klasických restaurací, nebo autentické vietnamské bistro Street Pho. Dobrou snídani, kávu či zákusek najdete v kavárně VITA Café Bistro, Kafe Kytka, a na příjemné posezení nad sklenkou vína je tu vinárna Kvelb.

Liberec nabízí také spoustu zábavních parků, jako například Lunapark Centrum Babylon, iQlandia, Dinopark, Eko park, aquapark Babylon a další. Ve volném čase můžete navštívit EscapeBoom, motokáry, botanickou zahradu, nebo ZOO Liberec, kde chovají vzácné bílé tygry, podle těchto šelem se jmenuje také extraligový hokejový klub Bílí tygři Liberec. Výhled z radniční věže nabízí zajímavý pohled na centrum města, a v lesých nad Lidovými sady, asi kilometr od Liberce, najdete romantickou rozhlednu Liberecká výšina v podobě středověkého hradu. Pokud patříte mezi milovníky zimních sportů, v Liberci si rozhodně přijdete na své, městskou dopravou se dostanete na sjezdovku Ještěd, Javorník, Bedřichov.

Ve večerích a nočních hodinách můžete navštívit přímo v centru Liberce netradiční posezení v baru Atelier, kde se konají hudební, filmová a divadelní vystoupení. Diskotékový klub s tematickými večery - Amigos Music bar, nebo třeba Bunkr Rock Club - hudební klub zaměřený zejména na rockovou hudbu.
 

  • Hodnocení.

10 / 10
06.01.2023

Děkuji za video, studenti mě přesvědčili o návštěvě Vaší školy ! :)

10 / 10
06.01.2023

Byl jsem na dnu otevrenych dveri a bylo to super