Matematika se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přirodovědně-humanitní a pedagogická
0,0

Technická univerzita v Liberci
Studentská 140/2, 461 17 Liberec

Typ studia

Bakalářské

DOD

25. 1. 2022

Termín přihlášek

30. 4. 2022

Termín přijímaček

1. 6. - 15. 6. 2022

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

U studijních programů zaměřených na vzdělávání vybíráte vždy kombinaci dvou: hlavní (maior) a přidružený (minor).

Charakteristika studijního programu

Cílem studia v programu Matematika bakalářského programu Matematika je v převážné většině případů příprava na pokračování ve studiu v navazujícím magisterském programu, na TUL např. v oboru Matematické modely a jejich aplikace programu Aplikovaná matematika nebo v jiných technických oborech. Cílem studia může být i bezprostřední uplatnění v praxi v peněžních ústavech, pojišťovnách, institucích, které se zabývají hardwarem a softwarem, ve státní správě a samosprávě.

Profil absolventa

Cílem studia bakalářského studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání je:- získání základních teoretických poznatků o hlavních matematických disciplínách, orientace v informačních zdrojích, schopnost ovládání výpočetní techniky, orientace v odborné literatuře, zpracování získaných poznatků a následná prezentace dosažených výsledků. Základní orientace v pedagogických disciplínách, získání základních sociálně-pedagogických znalostí a dovedností, orientace v cizojazyčných textech a schopnost jejich kritické analýzy. Jednotlivé výstupní znalosti jsou vymezeny z hlediska znalostí a dovedností oborových, pedagogicko-psychologických a všeobecných.

Uplatnění absolventa

Po absolvování bakalářského studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání se primárně předpokládá pokračování v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, resp. Učitelství pro SŠ na FP TUL či na jiné vysoké škole v ČR. Po té nalezne uplatnění v učitelské profesi v regionálním školství, kde je aktuálně kvalifikovaných pedagogů s aprobací matematik nedostatek a to jak lokálně v Libereckém kraji, tak v celorepublikovém měřítku, přičemž lze očekávat, že tento deficit se bude již v krátkodobém horizontu prohlubovat.

Úspěšným bakalářským studiem absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožňují podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, pracovat jako asistent pedagoga. Dále může absolvent působit v centrech volného času, v domovech mládeže, ve družinách a v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností. Absolvent se může uplatnit také v soukromé vzdělávací sféře, je schopen zaujímat pozice v rámci soukromého sektoru zaměřeného na vzdělávání, další vzdělávání a pedagogickou práci v rámci volného času. Absolvent také může využít získanou matematickou odbornost a nalézt uplatnění mimo vzdělávací sféru v zaměstnáních vyžadujících hlubší matematické znalosti nebo požadovaný stupeň vzdělání např. v peněžních ústavech, pojišťovnách, institucích pro zpracování dat, státní správě a samosprávě apod.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Obsah a forma přijímací zkoušky: písemný test obecných studijních předpokladů

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: bez přijímací zkoušky budou automaticky přijati uchazeči, kteří dosáhli celkového průměru studia na střední škole do 1,25 včetně (výroční vysvědčení z posledních čtyř ročníků, popř. pololetní v posledním ročníku, pokud střední škola v době podání přihlášky nebyla dokončena).

Kontakt.

O městě Liberec

Liberec je krásné město, které nabízí spoustu aktivit, ať už jde o noční život, sport nebo kulturu, rozhodně se tu nebudete nudit ani ve chvílích, kdy zrovna nesedíte na přednášce či semináři. Jedinou univerzitou v Libereckém kraji je Technická univerzita, má sedm fakult a jeden odborný ústav. Navzdory názvu se nevěnuje jen technickým oborům, vzdělává i ekonomy, učitele, architekty a další odborníky.   

Ve městě najdete restauaci Potrefená husa, která patří mezi nejlepší restaurace v Liberci, Chicago Grill & Bar, který je pravým kouskem Ameriky v Liberci a Pizzerii Made In Italy. Dále je tu třeba vegetariánské bistro Mikyna Coffee & Food Point, které je příjemnou alternativou klasických restaurací, nebo autentické vietnamské bistro Street Pho. Dobrou snídani, kávu či zákusek najdete v kavárně VITA Café Bistro, Kafe Kytka, a na příjemné posezení nad sklenkou vína je tu vinárna Kvelb.

Liberec nabízí také spoustu zábavních parků, jako například Lunapark Centrum Babylon, iQlandia, Dinopark, Eko park, aquapark Babylon a další. Ve volném čase můžete navštívit EscapeBoom, motokáry, botanickou zahradu, nebo ZOO Liberec, kde chovají vzácné bílé tygry, podle těchto šelem se jmenuje také extraligový hokejový klub Bílí tygři Liberec. Výhled z radniční věže nabízí zajímavý pohled na centrum města, a v lesých nad Lidovými sady, asi kilometr od Liberce, najdete romantickou rozhlednu Liberecká výšina v podobě středověkého hradu. Pokud patříte mezi milovníky zimních sportů, v Liberci si rozhodně přijdete na své, městskou dopravou se dostanete na sjezdovku Ještěd, Javorník, Bedřichov.

Ve večerích a nočních hodinách můžete navštívit přímo v centru Liberce netradiční posezení v baru Atelier, kde se konají hudební, filmová a divadelní vystoupení. Diskotékový klub s tematickými večery - Amigos Music bar, nebo třeba Bunkr Rock Club - hudební klub zaměřený zejména na rockovou hudbu.
 

  • Hodnocení.

10 / 10
06.01.2023

Děkuji za video, studenti mě přesvědčili o návštěvě Vaší školy ! :)

10 / 10
06.01.2023

Byl jsem na dnu otevrenych dveri a bylo to super