0,0

Technická univerzita v Liberci
Studentská 140/2, 461 17 Liberec

Typ studia

Bakalářské

DOD

25. 1. 2022

Termín přihlášek

30. 4. 2022

Termín přijímaček

1. 6. - 15. 6. 2022

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Profesně orientovaný bakalářský studijní program sociální práce je interdisciplinární obor, nabízející studium jak teoretických, tak praktických disciplín, které uplatníte
ve své budoucí profesi sociálního pracovníka. 

Zaměření na sociální studia předpokládá prosociální cítění, altruismus a ochotu pomáhat lidem, kteří to sami nedokážou, neumí či nemohou.

Fakulta úzce spolupracuje s desítkami odborných pracovišť a institucí v regionu, a to jak z oblasti státní správy a samosprávy, tak z neziskového sektoru, což zajišťuje budoucím studentům širokou škálu výkonu odborných praxí. V nejednom případě jsou vedoucími pracovníky či sociálními pracovníky těchto institucí naši absolventi, kteří s katedrou i nadále udržují profesní kontakt.

Někteří naši absolventi, nyní pracujících v oboru, se podílejí na výuce praktických disciplín, čímž výuku nejen obohacují, ale zajištují také její autentičnost.

Sociální práce je moderní, rozmanitý, multioborový a neustále se rozvíjející obor, který má perspektivu. Proto je vhodný pro ty z vás, kteří mají vizi spoluúčasti na jejím budoucím vývoji.

Charakteristika studijního programu

Cílem tříletého studia je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané sociální pracovníky. Absolventi získají všeobecné znalosti a dovedností z oboru sociální práce a souvisejících disciplín a praktické znalosti a dovednosti vztahující se k sociální práci

Profil absolventa

Absolvent získá odborné metodologické znalosti a je schopen aplikovat teoretický základ oboru v konkrétních specifických situacích při práci s různými typy nebo skupinami sociálních a rizikových klientů. Absolvent rozvíjí nejen odborné, ale také osobnostní předpoklady pro výkon sociální práce ve státních institucích i nestátní sféře. Absolventi si osvojí schopnost mezioborového a multifaktoriálního přístupu k řešeným sociálním situacím klientů a k rozvíjení schopnosti týmové kooperace v rámci pomáhajících profesí.

Jak a kde se uplatníte?

Absolvováním studijního programu u nás v Liberci získáte kvalifikaci k výkonu regulované profese sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Můžete pracovat v oblasti poradenství, individuální sociální práce, skupinové sociální práce, práce s rodinou. Budete plně kvalifikováni a v základní rovině připraveni pro práci se všemi cílovými skupinami, k nimž řadíme osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně znevýhodněné, osoby v nepříznivé sociální situaci, osoby z rizikových skupin apod., a to jak v oblasti státní správy či samosprávy, tak v neziskovém sektoru.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Obsah a forma přijímací zkoušky: písemný test ze základů společenských věd, sociální práce a věd souvisejících; součástí testu jsou i úlohy zjišťující všeobecné studijní předpoklady.

Kontakt.

O městě Liberec

Liberec je krásné město, které nabízí spoustu aktivit, ať už jde o noční život, sport nebo kulturu, rozhodně se tu nebudete nudit ani ve chvílích, kdy zrovna nesedíte na přednášce či semináři. Jedinou univerzitou v Libereckém kraji je Technická univerzita, má sedm fakult a jeden odborný ústav. Navzdory názvu se nevěnuje jen technickým oborům, vzdělává i ekonomy, učitele, architekty a další odborníky.   

Ve městě najdete restauaci Potrefená husa, která patří mezi nejlepší restaurace v Liberci, Chicago Grill & Bar, který je pravým kouskem Ameriky v Liberci a Pizzerii Made In Italy. Dále je tu třeba vegetariánské bistro Mikyna Coffee & Food Point, které je příjemnou alternativou klasických restaurací, nebo autentické vietnamské bistro Street Pho. Dobrou snídani, kávu či zákusek najdete v kavárně VITA Café Bistro, Kafe Kytka, a na příjemné posezení nad sklenkou vína je tu vinárna Kvelb.

Liberec nabízí také spoustu zábavních parků, jako například Lunapark Centrum Babylon, iQlandia, Dinopark, Eko park, aquapark Babylon a další. Ve volném čase můžete navštívit EscapeBoom, motokáry, botanickou zahradu, nebo ZOO Liberec, kde chovají vzácné bílé tygry, podle těchto šelem se jmenuje také extraligový hokejový klub Bílí tygři Liberec. Výhled z radniční věže nabízí zajímavý pohled na centrum města, a v lesých nad Lidovými sady, asi kilometr od Liberce, najdete romantickou rozhlednu Liberecká výšina v podobě středověkého hradu. Pokud patříte mezi milovníky zimních sportů, v Liberci si rozhodně přijdete na své, městskou dopravou se dostanete na sjezdovku Ještěd, Javorník, Bedřichov.

Ve večerích a nočních hodinách můžete navštívit přímo v centru Liberce netradiční posezení v baru Atelier, kde se konají hudební, filmová a divadelní vystoupení. Diskotékový klub s tematickými večery - Amigos Music bar, nebo třeba Bunkr Rock Club - hudební klub zaměřený zejména na rockovou hudbu.
 

  • Hodnocení.

10 / 10
06.01.2023

Děkuji za video, studenti mě přesvědčili o návštěvě Vaší školy ! :)

10 / 10
06.01.2023

Byl jsem na dnu otevrenych dveri a bylo to super