0,0

Technická univerzita v Liberci
Studentská 140/2, 461 17 Liberec

Typ studia

Bakalářské

DOD

6.2.2024

Termín přihlášek

30.4.2024

Termín přijímaček

3. 6. - 14. 6. 2024

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Profesně orientovaný bakalářský studijní program sociální práce je interdisciplinární obor, nabízející studium jak teoretických, tak praktických disciplín, které uplatníte
ve své budoucí profesi sociálního pracovníka. 

Zaměření na sociální studia předpokládá prosociální cítění, altruismus a ochotu pomáhat lidem, kteří to sami nedokážou, neumí či nemohou.

Fakulta úzce spolupracuje s desítkami odborných pracovišť a institucí v regionu, a to jak z oblasti státní správy a samosprávy, tak z neziskového sektoru, což zajišťuje budoucím studentům širokou škálu výkonu odborných praxí. V nejednom případě jsou vedoucími pracovníky či sociálními pracovníky těchto institucí naši absolventi, kteří s katedrou i nadále udržují profesní kontakt.

Někteří naši absolventi, nyní pracujících v oboru, se podílejí na výuce praktických disciplín, čímž výuku nejen obohacují, ale zajištují také její autentičnost.

Sociální práce je moderní, rozmanitý, multioborový a neustále se rozvíjející obor, který má perspektivu. Proto je vhodný pro ty z vás, kteří mají vizi spoluúčasti na jejím budoucím vývoji.

Co se naučíte?

Během bakalářského studia sociální práce v Liberci se postupuje od základních, se sociální prací souvisejících, či dokonce podmiňujících disciplín, přes předměty odborné, až k těm vysoce specializovaným. Prvotně se seznámíte se základy filozofie, psychologie, sociologie, ICT atd. Následně budete pronikat do odborných předmětů, jako je zdraví a nemoc, právní teorie a praxe, teorie a metody sociální práce či sociální politika aj. Ve třetím ročníku si můžete vybrat disciplíny, které jsou nejbližší Vámi preferované cílové skupině, či Vašemu profesnímu zaměření. Mezi tyto disciplíny patří např. krizová intervence, probace a mediace v sociální práci, adiktologie, romistika, politika zaměstnanosti a další. 

Praktické dovednosti získáte nejen širokou odbornou praxí podpořenou supervizí, ale též prací s kazuistikami v rámci odborných seminářů, absolvováním psychosociálního komunitního tréninku či rozvojem komunikačních dovedností. 

V rámci výuky dáváme studentům prostor ke kritickému myšlení, vlastní iniciativě a individualitě, ale zároveň také podporujeme studenty k týmové práci a mezioborové spolupráci. Z pozice vyučujících usilujeme, různými formami a metodami výuky, o rozvoj nejen dovednostního, ale též osobnostního a lidského potenciálu studenta. Zaměřujeme se na případovou a komunitní sociální prací ve prospěch občanů se zdravotním a sociálním znevýhodněním.

Jak a kde se uplatníte?

Absolvováním studijního programu u nás v Liberci získáte kvalifikaci k výkonu regulované profese sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Můžete pracovat v oblasti poradenství, individuální sociální práce, skupinové sociální práce, práce s rodinou. Budete plně kvalifikováni a v základní rovině připraveni pro práci se všemi cílovými skupinami, k nimž řadíme osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně znevýhodněné, osoby v nepříznivé sociální situaci, osoby z rizikových skupin apod., a to jak v oblasti státní správy či samosprávy, tak v neziskovém sektoru.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Obsah a forma přijímací zkoušky: písemný test obecných studijních předpokladů

Kontakt.

O městě Liberec

Liberec je krásné město, které nabízí spoustu aktivit, ať už jde o noční život, sport nebo kulturu, rozhodně se tu nebudete nudit ani ve chvílích, kdy zrovna nesedíte na přednášce či semináři. Jedinou univerzitou v Libereckém kraji je Technická univerzita, má sedm fakult a jeden odborný ústav. Navzdory názvu se nevěnuje jen technickým oborům, vzdělává i ekonomy, učitele, architekty a další odborníky.   

Ve městě najdete restauaci Potrefená husa, která patří mezi nejlepší restaurace v Liberci, Chicago Grill & Bar, který je pravým kouskem Ameriky v Liberci a Pizzerii Made In Italy. Dále je tu třeba vegetariánské bistro Mikyna Coffee & Food Point, které je příjemnou alternativou klasických restaurací, nebo autentické vietnamské bistro Street Pho. Dobrou snídani, kávu či zákusek najdete v kavárně VITA Café Bistro, Kafe Kytka, a na příjemné posezení nad sklenkou vína je tu vinárna Kvelb.

Liberec nabízí také spoustu zábavních parků, jako například Lunapark Centrum Babylon, iQlandia, Dinopark, Eko park, aquapark Babylon a další. Ve volném čase můžete navštívit EscapeBoom, motokáry, botanickou zahradu, nebo ZOO Liberec, kde chovají vzácné bílé tygry, podle těchto šelem se jmenuje také extraligový hokejový klub Bílí tygři Liberec. Výhled z radniční věže nabízí zajímavý pohled na centrum města, a v lesých nad Lidovými sady, asi kilometr od Liberce, najdete romantickou rozhlednu Liberecká výšina v podobě středověkého hradu. Pokud patříte mezi milovníky zimních sportů, v Liberci si rozhodně přijdete na své, městskou dopravou se dostanete na sjezdovku Ještěd, Javorník, Bedřichov.

Ve večerích a nočních hodinách můžete navštívit přímo v centru Liberce netradiční posezení v baru Atelier, kde se konají hudební, filmová a divadelní vystoupení. Diskotékový klub s tematickými večery - Amigos Music bar, nebo třeba Bunkr Rock Club - hudební klub zaměřený zejména na rockovou hudbu.
 

  • Hodnocení.

10 / 10
06.01.2023

Děkuji za video, studenti mě přesvědčili o návštěvě Vaší školy ! :)

10 / 10
06.01.2023

Byl jsem na dnu otevrenych dveri a bylo to super