0,0

Technická univerzita v Liberci
Studentská 140/2, 461 17 Liberec

Typ studia

Navazující magisterské

DOD

6. února 2024

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Tento studijní program volně navazuje na bakalářský studijní program Aplikovaná geografie, nicméně se k jeho studiu mohou hlásit absolventi příbuzných bakalářských programů.

Cílem studijního programu je zprostředkovat studentům kompetence, které jim po absolvování umožní studovat a na základě dat interpretovat jevy a procesy ovlivňující regionální rozvoj.

  • Zvláštní zřetel je věnován problémům příhraničí, a to na modelovém příkladu trojzemí Česko-Polsko-Sasko. Získané kompetence a zkušenosti však budou absolventi schopni uplatnit i jinde.
  • Program je zaměřen na výuku moderních metod geografického výzkumu použitelných jako součást komplexních řešení problémů veřejné správy či nevládního a soukromého sektoru.
  • Studijní program se opírá o znalosti sociální a ekonomické geografie, regionálního rozvoje a regionální geografie, geoinformatiky a kartografie. Důležitými prvky studia jsou projektové metody výuky a souvislá praxe u potenciálních zaměstnavatelů.

Charakteristika studijního programu

Cílem dvouletého NMgr. studijního programu Učitelství pro 2. stupeň základních škol (ZŠ) je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro vykonávání učitelského povolání na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Studium je realizováno vždy ve specializaci (tj. kombinaci dvou vědních oborů z nabídky: Anglický jazyk, Český jazyk a literatura, Dějepis, Fyzika, Chemie, Informatika, Matematika, Německý jazyk, Občanská výchova, Přírodopis, Speciální pedagogika, Španělský jazyk, Tělesná výchova, Zeměpis), přičemž jeho náplň vychází z rámcových požadavků MŠMT na zastoupení příslušných složek odborné přípravy: učitelské propedeutiky, prvního a druhého oboru, oborové didaktiky, praxe a přípravy závěrečné práce

Profil absolventa

Absolvent NMgr. studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ získá učitelské vzdělání ve vybrané specializaci (tj. kombinaci dvou oborů) a vzdělání v oblasti pedagogicko-psychologické přípravy v rozsahu nezbytném pro výkon učitelského povolání. Absolvent NMgr. studia učitelství se orientuje v tématech vzdělávání a výuky, dokáže pracovat s žákem staršího školního věku, chápe a reflektuje jeho věkové, genderové i individuální zvláštnosti a je vybaven dovednostmi pro výběr a transformaci učiva a umí projektovat, realizovat a hodnotit proces výuky. Absolvent je kvalifikován pro výuku na 2. stupni ZŠ a na nižším stupni gymnázia. Po nástupu do praxe má vytvořeny kvalitní základy pro profesní přípravu v rámci dalšího vzdělávání učitelů a kariérního systému, příp. pro vstup do doktorského studia.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Obsah a forma přijímací zkoušky: písemný test složený z uzavřených otázek, v rámci nichž uchazeči prokáží  znalost základních konceptů zejména humánní a regionální geografie a širší společenskovědní přehled.

Kontakt.

O městě Liberec

Liberec je krásné město, které nabízí spoustu aktivit, ať už jde o noční život, sport nebo kulturu, rozhodně se tu nebudete nudit ani ve chvílích, kdy zrovna nesedíte na přednášce či semináři. Jedinou univerzitou v Libereckém kraji je Technická univerzita, má sedm fakult a jeden odborný ústav. Navzdory názvu se nevěnuje jen technickým oborům, vzdělává i ekonomy, učitele, architekty a další odborníky.   

Ve městě najdete restauaci Potrefená husa, která patří mezi nejlepší restaurace v Liberci, Chicago Grill & Bar, který je pravým kouskem Ameriky v Liberci a Pizzerii Made In Italy. Dále je tu třeba vegetariánské bistro Mikyna Coffee & Food Point, které je příjemnou alternativou klasických restaurací, nebo autentické vietnamské bistro Street Pho. Dobrou snídani, kávu či zákusek najdete v kavárně VITA Café Bistro, Kafe Kytka, a na příjemné posezení nad sklenkou vína je tu vinárna Kvelb.

Liberec nabízí také spoustu zábavních parků, jako například Lunapark Centrum Babylon, iQlandia, Dinopark, Eko park, aquapark Babylon a další. Ve volném čase můžete navštívit EscapeBoom, motokáry, botanickou zahradu, nebo ZOO Liberec, kde chovají vzácné bílé tygry, podle těchto šelem se jmenuje také extraligový hokejový klub Bílí tygři Liberec. Výhled z radniční věže nabízí zajímavý pohled na centrum města, a v lesých nad Lidovými sady, asi kilometr od Liberce, najdete romantickou rozhlednu Liberecká výšina v podobě středověkého hradu. Pokud patříte mezi milovníky zimních sportů, v Liberci si rozhodně přijdete na své, městskou dopravou se dostanete na sjezdovku Ještěd, Javorník, Bedřichov.

Ve večerích a nočních hodinách můžete navštívit přímo v centru Liberce netradiční posezení v baru Atelier, kde se konají hudební, filmová a divadelní vystoupení. Diskotékový klub s tematickými večery - Amigos Music bar, nebo třeba Bunkr Rock Club - hudební klub zaměřený zejména na rockovou hudbu.
 

  • Hodnocení.

10 / 10
06.01.2023

Děkuji za video, studenti mě přesvědčili o návštěvě Vaší školy ! :)

10 / 10
06.01.2023

Byl jsem na dnu otevrenych dveri a bylo to super