Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci
10,0

Technická univerzita v Liberci
Voroněžská 13 460 01 Liberec 1

O fakultě.

 

POSLÁNÍ

Ekonomická fakulta TUL se při realizaci vzdělávací činnosti opírá o vlastní výsledky vědy, výzkumu a o spolupráci s podnikovou praxí.

Poskytuje studentům nejen kvalitní vzdělání, ale také je podporuje při rozvíjení dalších aktivit a kompetencí, které zvyšují uplatnitelnost absolventů na trhu práce a v oblasti aplikovaného výzkumu.

Významná část procesů fakulty je situována a realizována v mezinárodním prostředí, podporujícím vysokou úroveň zahraniční mobility studentů a akademických pracovníků.

Fakulta je uznávaným partnerem veřejné správy a ekonomických subjektů při podpoře inovací, podnikání a celoživotního vzdělávání.

VIZE

Ekonomická fakulta TUL chce být nedílnou a integrující součástí Technické univerzity v Liberci, využívající synergii vědních oborů pracovišť univerzity při poskytování kvalitního vzdělání ekonomického zaměření na všech stupních studia. Fakulta má ambice být špičkovou vzdělávací a výzkumnou institucí ve svém nosném studijním programu Ekonomika a management. Fakulta se zaměří na získávání kvalitních uchazečů o studium zejména ve svém atrakčním území zahrnujícím Liberecký kraj a sousedící regiony s přesahem do polského a německého příhraničí v rámci Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
Letošní rok se přijímací zkoušky nekonají. Uchazeči jsou přijímáni následovně:

a) Přednosteně jsou přijímáni ti, kteří ve SCIO testech získají 50 a více percentil, a to z OSP a z anglického jazyka (posledním termínem pro vykonání SCIO testů je 21. květen 2022).

b) Další pořadí uchazečů bude stanoveno na základě průměru z obou hodnocení společné státní maturity.

(Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, jednak z druhé, povinně volitelné zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky.)

NAVAZUJÍCÍ MAGISTRESKÉ STUDIUM
1) Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči o studium se studijním průměrem z bakalářského studia 2,50 a méně,

2) uchazeči se studijním průměrem 2,51 a více budou přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky. Ta se bude konat 20.-22. června 2022.

K přihlášce uchazeči povinně připojí sken nebo vygenerované pdf s výkazem o dosavadním průběhu bakalářského studia a do příslušného pole doplní vážený aritmetický průměr známek z tohoto výkazu. Absolventi bc. studia na EF TUL vygenerují výpis o studiu z IS STAG (záložka Moje studium > Průběh studia > Průběh studia v pdf). Další podrobnosti o pravidlech a podmínkách přijímacího řízení uvádí směrnice děkana č. 4/2020

Kontakt.

O městě Liberec

Liberec je krásné město, které nabízí spoustu aktivit, ať už jde o noční život, sport nebo kulturu, rozhodně se tu nebudete nudit ani ve chvílích, kdy zrovna nesedíte na přednášce či semináři. Jedinou univerzitou v Libereckém kraji je Technická univerzita, má sedm fakult a jeden odborný ústav. Navzdory názvu se nevěnuje jen technickým oborům, vzdělává i ekonomy, učitele, architekty a další odborníky.   

Ve městě najdete restauaci Potrefená husa, která patří mezi nejlepší restaurace v Liberci, Chicago Grill & Bar, který je pravým kouskem Ameriky v Liberci a Pizzerii Made In Italy. Dále je tu třeba vegetariánské bistro Mikyna Coffee & Food Point, které je příjemnou alternativou klasických restaurací, nebo autentické vietnamské bistro Street Pho. Dobrou snídani, kávu či zákusek najdete v kavárně VITA Café Bistro, Kafe Kytka, a na příjemné posezení nad sklenkou vína je tu vinárna Kvelb.

Liberec nabízí také spoustu zábavních parků, jako například Lunapark Centrum Babylon, iQlandia, Dinopark, Eko park, aquapark Babylon a další. Ve volném čase můžete navštívit EscapeBoom, motokáry, botanickou zahradu, nebo ZOO Liberec, kde chovají vzácné bílé tygry, podle těchto šelem se jmenuje také extraligový hokejový klub Bílí tygři Liberec. Výhled z radniční věže nabízí zajímavý pohled na centrum města, a v lesých nad Lidovými sady, asi kilometr od Liberce, najdete romantickou rozhlednu Liberecká výšina v podobě středověkého hradu. Pokud patříte mezi milovníky zimních sportů, v Liberci si rozhodně přijdete na své, městskou dopravou se dostanete na sjezdovku Ještěd, Javorník, Bedřichov.

Ve večerích a nočních hodinách můžete navštívit přímo v centru Liberce netradiční posezení v baru Atelier, kde se konají hudební, filmová a divadelní vystoupení. Diskotékový klub s tematickými večery - Amigos Music bar, nebo třeba Bunkr Rock Club - hudební klub zaměřený zejména na rockovou hudbu.
 

  • Hodnocení.

10 / 10
06.01.2023

Děkuji za video, studenti mě přesvědčili o návštěvě Vaší školy ! :)

10 / 10
06.01.2023

Byl jsem na dnu otevrenych dveri a bylo to super