Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci
10,0

Technická univerzita v Liberci
Voroněžská 13 460 01 Liberec 1

O fakultě.

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci nabízí to, co potřebují podniky a organizace na počátku 3. tisíciletí – špičkové vzdělávání, výzkum, znalosti, zkušenosti, spolupráci. Fakulta se v průběhu své existence transformovala v prestižní, respektovanou instituci, zabezpečující kompletní vzdělání – tj. bakalářské, navazující magisterské i doktorské. Fakulta uskutečňuje studijní programy Podniková ekonomika/Business Administration, Manažerská informatika, Mezinárodní ekonomické vztahy, Systémové inženýrství a informatika, Hospodářská politika v globálním prostředí a ve spolupráci s Technickou univerzitou v Drážďanech také mezinárodní double degree studijní program International Management.

Předchůdkyně Ekonomické fakulty, Hospodářská fakulta, byla založena s účinností od 1. května 1992 jako v pořadí čtvrtá fakulta Vysoké školy strojní a textilní v Liberci (dnešní Technická univerzita v Liberci) a od akademického roku 1992/93 zahájila svoji činnost. Stávající název získala k 1. září 2009.

 

Nezastupitelnou složkou působnosti Ekonomické fakulty je vědecká a výzkumná činnost. Podstatné výsledky vědecké práce jsou pravidelně prezentovány na mezinárodních konferencích „Liberec Economic Forum“ a „Liberecké informatické fórum“, pořádaných fakultou ve dvouletých cyklech. Ekonomická fakulta je sídlem Severočeské regionální sekce České společnosti pro systémovou integraci; úzce spolupracuje s Hospodářskou komorou, Českou marketingovou společností, se Svazem účetních, s předními průmyslovými podniky, bankami, pojišťovnami a s dalšími významnými institucemi hospodářského i veřejného života.

 

Ekonomická fakulta TUL byla iniciátorem založení a je sídlem redakce prestižního vědeckého časopisu E+M Ekonomie a Management, který je zalistován mj. v databázích Journal Citation Reports Scopus. Od roku 2010 má časopis E+M Ekonomie a Management přidělen impakt faktor.

 

V roce 2016 Ekonomická fakulta TUL obdržela Národní cenu kvality České republiky v programu START EUROPE a v roce 2019 dokonce Národní cenu kvality České republiky v programu START PLUS Comitted to Excellence 2 Star.

EF TUL je zapojena do mezinárodní sítě GUESSS, je kolektivním členem České společnosti ekonomické,  Asociace společenské odpovědnostiAsociace hotelů a restaurací České republiky, zakládajícím členem České společnosti pro systémovou integraci a Platformy pro bioekonomiku České republik

Poslání EF TUL

Ekonomická fakulta TUL se při realizaci vzdělávací činnosti opírá o vlastní výsledky vědy, výzkumu a o spolupráci s podnikovou praxí. Poskytuje studentům nejen kvalitní vzdělání, ale také je podporuje při rozvíjení dalších aktivit a kompetencí, které zvyšují uplatnitelnost absolventů na trhu práce a v oblasti aplikovaného výzkumu.

Významná část procesů fakulty je situována a realizována v mezinárodním prostředí, podporujícím vysokou úroveň zahraniční mobility studentů a akademických pracovníků. Fakulta je uznávaným partnerem veřejné správy a ekonomických subjektů při podpoře inovací, podnikání a celoživotního vzdělávání.

Vize EF TUL

Ekonomická fakulta TUL chce být nedílnou a integrující součástí Technické univerzity v Liberci, využívající synergii vědních oborů pracovišť univerzity při poskytování kvalitního vzdělání ekonomického zaměření na všech stupních studia. Fakulta má ambice být špičkovou vzdělávací a výzkumnou institucí ve svém nosném studijním programu Ekonomika a management. Fakulta se zaměří na získávání kvalitních uchazečů o studium zejména ve svém atrakčním území zahrnujícím Liberecký kraj a sousedící regiony s přesahem do polského a německého příhraničí v rámci Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.

 

y.

 

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

 

Letošní rok se přijímací zkoušky nekonají. Uchazeči jsou přijímáni následovně:

a) Přednostně jsou přijímáni ti, kteří ve SCIO testech získají 50 a více percentil, a to z OSP (posledním termínem pro vykonání SCIO testů je 25. květen 2024).

b) Další pořadí uchazečů bude stanoveno na základě průměru z obou hodnocení společné státní maturity. (Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, jednak z druhé, povinně volitelné zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky.)

Přijímací řízení a přihláška - Ekonomická fakulta TUL

 

Kontakt.

O městě Liberec

Liberec je krásné město, které nabízí spoustu aktivit, ať už jde o noční život, sport nebo kulturu, rozhodně se tu nebudete nudit ani ve chvílích, kdy zrovna nesedíte na přednášce či semináři. Jedinou univerzitou v Libereckém kraji je Technická univerzita, má sedm fakult a jeden odborný ústav. Navzdory názvu se nevěnuje jen technickým oborům, vzdělává i ekonomy, učitele, architekty a další odborníky.   

Ve městě najdete restauaci Potrefená husa, která patří mezi nejlepší restaurace v Liberci, Chicago Grill & Bar, který je pravým kouskem Ameriky v Liberci a Pizzerii Made In Italy. Dále je tu třeba vegetariánské bistro Mikyna Coffee & Food Point, které je příjemnou alternativou klasických restaurací, nebo autentické vietnamské bistro Street Pho. Dobrou snídani, kávu či zákusek najdete v kavárně VITA Café Bistro, Kafe Kytka, a na příjemné posezení nad sklenkou vína je tu vinárna Kvelb.

Liberec nabízí také spoustu zábavních parků, jako například Lunapark Centrum Babylon, iQlandia, Dinopark, Eko park, aquapark Babylon a další. Ve volném čase můžete navštívit EscapeBoom, motokáry, botanickou zahradu, nebo ZOO Liberec, kde chovají vzácné bílé tygry, podle těchto šelem se jmenuje také extraligový hokejový klub Bílí tygři Liberec. Výhled z radniční věže nabízí zajímavý pohled na centrum města, a v lesých nad Lidovými sady, asi kilometr od Liberce, najdete romantickou rozhlednu Liberecká výšina v podobě středověkého hradu. Pokud patříte mezi milovníky zimních sportů, v Liberci si rozhodně přijdete na své, městskou dopravou se dostanete na sjezdovku Ještěd, Javorník, Bedřichov.

Ve večerích a nočních hodinách můžete navštívit přímo v centru Liberce netradiční posezení v baru Atelier, kde se konají hudební, filmová a divadelní vystoupení. Diskotékový klub s tematickými večery - Amigos Music bar, nebo třeba Bunkr Rock Club - hudební klub zaměřený zejména na rockovou hudbu.
 

  • Hodnocení.

10 / 10
06.01.2023

Děkuji za video, studenti mě přesvědčili o návštěvě Vaší školy ! :)

10 / 10
06.01.2023

Byl jsem na dnu otevrenych dveri a bylo to super