Mezinárodní ekonomické vztahy (Bc.)

Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta
0,0

Technická univerzita v Liberci
Voroněžská 13 460 01 Liberec 1

Typ studia

Bakalářské

DOD

2. 2. 2022

Termín přihlášek

30. 4. 2022 první kolo, 15. 8. 2022 druhé kolo

Termín přijímaček

Bez přijímací zkoušky.

Přijímačky

Ne

O studijním programu.

Charakteristika studijního programu

Absolvent studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy získá široký a solidní základ odborných znalostí a dovedností v rámci základních ekonomických disciplín, jako jsou makroekonomie, mikroekonomie, mezinárodní ekonomie, statistika, nauka o podniku, účetnictví, podnikové finance, marketing a management. Specializační předměty povinné i povinně volitelné umožňují uplatnění absolventů nejen v obchodních útvarech výrobní sféry anebo v podnikání v obchodu a službách, ale i v oblasti cestovního ruchu tím, že zohledňují specifika mezinárodního ekonomického prostředí, mezinárodního obchodu a cestovního ruchu. Důraz je kladen také na jazykovou vybavenost absolventa.

Profil absolventa

Absolvent na úrovni bakalářského studia: – zná a rozlišuje základní makroekonomické, mikroekonomické pojmy a kategorie rozšířené o oblast mezinárodní ekonomie; – zná legislativní rámec podnikové sféry a podnikání, má právní vědomí v oblasti obchodního, pracovního i občanského práva, zejména mezinárodního práva soukromého; – zná okolnosti vzniku a zániku podniku, má povědomí o jednotlivých vnitropodnikových činnostech, o způsobech hodnocení výsledků činnosti podniku a o finančních tocích uvnitř podniku; – ovládá znalosti potřebné pro řešení ekonomicko-manažerských problémů s využitím současných informačních technologií, má poznatky o běžném hardwarovém vybavení a softwarových produktech; – orientuje se ve finančním účetnictví, chápe význam účetnictví jako zdroje informací v podnikové a podnikatelské praxi; – zná obsah manažerských činností, má osvojeny základy personálního managementu, rozumí marketingovým činnostem a zvláštnostem mezinárodního marketingu; – má geografické znalosti o světovém hospodářství, o vývoji mezinárodních ekonomických vztahů, působení mezinárodních organizací a o rozvoji integračních procesů ve světě; – získá přehled o realizaci a nástrojích obchodní politiky státu, jejím vlivu na oblast mezinárodního obchodu a cestovního ruchu, je informován o metodách vstupu na zahraniční trhy; – ovládá základní principy komunikace, vyjednávání a obchodního jednání v mezinárodním a interkulturním prostředí. – získá matematické znalosti zejména lineární algebry a matematické analýzy potřebné k řešení problémů v odborných předmětech a ekonomické praxi; – získá solidní znalost dvou světových jazyků včetně znalostí odborné terminologie, korespondenčních zvyklostí a zvláštností sociálního, kulturně-historického a politického prostředí dané jazykové oblasti;

Specializace

Cestovní ruch
Ve specializaci Cestovní ruch absolvent získá specifické znalosti: – je seznámen s hlavními i se specifickými formami cestovního ruchu a má přehled o jeho základních a doplňkových službách; – zná podrobně specifika managementu a marketingu tohoto odvětví; – uvědomuje si význam cestovního ruchu a jeho multiplikační efekty v kontextu mezinárodních ekonomických vztahů; – disponuje praktickými znalostmi průvodcovské činnosti, a to včetně řešení modelových a mimořádných situací; – orientuje se v geografickém rozložení turistických destinací a postavení České republiky na trhu mezinárodního cestovního ruchu; – je informován o základech technologií využívaných v informačních a rezervačních systémech podniků a organizací cestovního ruchu. Díky povinné odborné praxi (10 týdnů), fakultativní pracovní stáži v zahraničí, zahraničním mobilitám získává praktické zkušenosti, osobní kontakty a tím se lépe orientuje a adaptuje v podnikové praxi.
 
Mezinárodní obchod
Ve specializaci Mezinárodní obchod absolvent získá specifické znalosti: – zná podrobně průběh klasické obchodní operace (obchodního případu), je informován o dalších speciálních operacích spojených s mezinárodně obchodní činností; – uvědomuje si specifika financování podniku vstupujícího na zahraniční trhy; – je si vědom komerčních a teritoriálních rizik mezinárodního obchodu a možnosti jejich zajištění; – je seznámen s průběhem průvodních operací v zahraničním obchodě v oblasti mezinárodní logistiky, pojištění a kontroly; – má přehled o celních předpisech v ČR, orgánech celní správy a o průběhu celního řízení, specifikách intrakomunitárního a extrakomunitárního obchodu EU. Díky povinné odborné praxi (10 týdnů), fakultativní pracovní stáži v zahraničí, zahraničním mobilitám získává praktické zkušenosti, osobní kontakty a tím se lépe orientuje a adaptuje v podnikové praxi. Díky povinné odborné praxi (10 týdnů), fakultativní pracovní stáži v zahraničí, zahraničním mobilitám získává praktické zkušenosti, osobní kontakty a tím se lépe orientuje a adaptuje v podnikové praxi.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Přijímací řízení pro akademický rok 2022/23 je bez přijímací zkoušky.

Přednostně jsou přijímáni uchazeči, kteří v Národních srovnávacích zkouškách dosáhli percentilu 50 a vyššího jak z obecných studijních předpokladů, tak z anglického jazyka, a kteří úspěšně složili kompletní maturitní zkoušku. Posledním termínem pro vykonání SCIO testů je 21.květen 2022. Dále jsou přijati uchazeči, kteří úspěšně složili kompletní maturitní zkoušku a kde pořadí uchazečů je stanoveno na základě průměru z obou hodnocení společné státní maturity. Další podrobnosti o pravidlech a podmínkách přijímacího řízení uvádí směrnice děkana č. 8/2021. 

Kontakt.

O městě Liberec

Liberec je krásné město, které nabízí spoustu aktivit, ať už jde o noční život, sport nebo kulturu, rozhodně se tu nebudete nudit ani ve chvílích, kdy zrovna nesedíte na přednášce či semináři. Jedinou univerzitou v Libereckém kraji je Technická univerzita, má sedm fakult a jeden odborný ústav. Navzdory názvu se nevěnuje jen technickým oborům, vzdělává i ekonomy, učitele, architekty a další odborníky.   

Ve městě najdete restauaci Potrefená husa, která patří mezi nejlepší restaurace v Liberci, Chicago Grill & Bar, který je pravým kouskem Ameriky v Liberci a Pizzerii Made In Italy. Dále je tu třeba vegetariánské bistro Mikyna Coffee & Food Point, které je příjemnou alternativou klasických restaurací, nebo autentické vietnamské bistro Street Pho. Dobrou snídani, kávu či zákusek najdete v kavárně VITA Café Bistro, Kafe Kytka, a na příjemné posezení nad sklenkou vína je tu vinárna Kvelb.

Liberec nabízí také spoustu zábavních parků, jako například Lunapark Centrum Babylon, iQlandia, Dinopark, Eko park, aquapark Babylon a další. Ve volném čase můžete navštívit EscapeBoom, motokáry, botanickou zahradu, nebo ZOO Liberec, kde chovají vzácné bílé tygry, podle těchto šelem se jmenuje také extraligový hokejový klub Bílí tygři Liberec. Výhled z radniční věže nabízí zajímavý pohled na centrum města, a v lesých nad Lidovými sady, asi kilometr od Liberce, najdete romantickou rozhlednu Liberecká výšina v podobě středověkého hradu. Pokud patříte mezi milovníky zimních sportů, v Liberci si rozhodně přijdete na své, městskou dopravou se dostanete na sjezdovku Ještěd, Javorník, Bedřichov.

Ve večerích a nočních hodinách můžete navštívit přímo v centru Liberce netradiční posezení v baru Atelier, kde se konají hudební, filmová a divadelní vystoupení. Diskotékový klub s tematickými večery - Amigos Music bar, nebo třeba Bunkr Rock Club - hudební klub zaměřený zejména na rockovou hudbu.
 

  • Hodnocení.

10 / 10
06.01.2023

Děkuji za video, studenti mě přesvědčili o návštěvě Vaší školy ! :)

10 / 10
06.01.2023

Byl jsem na dnu otevrenych dveri a bylo to super