Hospodářská politika v globálním prostředí (Ing.)

Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta
0,0

Technická univerzita v Liberci
Voroněžská 13 460 01 Liberec 1

Typ studia

Navazující magisterské

DOD

2. 2. 2022

Termín přihlášek

30. 4. 2022 první kolo, 15. 8. 2022 druhé kolo

Termín přijímaček

Bez přijímací zkoušky.

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Charakteristika studijního programu

Absolventi studijního programu získají znalosti magisterské úrovně ekonomie a hospodářské politiky, které reflektují souvislosti a dimenzi globálního prostředí. To jim umožňuje nalézat uplatnění v oblastech jak na nižších stupních státní samosprávy (kraje a obce), tak i vrcholné státní správy – např. tvorba hospodářské politiky, tvorba strategií udržitelného rozvoje, reprezentace ČR ve strukturách EU a mezinárodních ekonomických institucí, dále v oblasti zahraniční obchodní politiky, oblasti tvorby společné obchodní politiky, v mezinárodních ekonomických organizacích, stejně jako v podnikové a soukromé sféře, neziskovém sektoru či v oblasti organizovaných zájmů. Mohou se uplatnit také jako analytici hospodářské politiky ve vědě a výzkumu, či v akademické sféře.

Profil absolventa

Absolventi studia získají kompetence pro řešení komplikovanějších ekonomických problémů, které vyžadují komplexní přístup, schopnost kritického myšlení a myšlení v souvislostech, a to na úrovni referenta specialisty analytika rozvoje územní veřejné správy, referenta specialisty dozoru a kontroly veřejné správy, referenta specialisty kvality veřejné správy, referenta specialisty pro tvorbu efektivní veřejné správy, referenta specialisty vládní protikorupční politiky, odborného analytika pro tvorbu hospodářsko-politických koncepcí a strategií udržitelného rozvoje, samostatného pracovníka na úrovni reprezentace ČR ve strukturách EU, samostatného pracovníka specialisty v nadnárodních společnostech a nevládních neziskových organizacích. Absolvent prokazuje na úrovni magisterského studia: – znalosti ekonomických pojmů a kategorií a souvislostí mezi nimi v kontextu hlavních ekonomických teorií a ekonomických škol, – znalosti pokročilého pojmového aparátu a podstaty hospodářské politiky vztažené k praxi vybraných zemí a širšího rámce fungování hospodářsko-politických vazeb a souvislostí – znalosti systémového fungování jednotlivých prvků politických systémů, s ohledem na vzájemné ovlivňování politických a ekonomických institucí – znalosti možností a dopadů globalizačních a integračních procesů včetně jejich teoretického zarámování – znalosti vazeb mezi trhem, státem a občanským sektorem – znalosti matematicko-statistických metod využitelných při zpracování ekonomických dat, – znalosti legislativního procesu a odlišnosti rozhodovacího procesu v různých politických systémech, a to jak na úrovni parlamentu, tak i vlády (státní správy i samosprávy) – znalosti o klíčových světových regionech z ekonomického a geopolitického hlediska, – znalosti legislativního rámce fungování ekonomických právnických osob, – znalosti relevantní pro přípravu na manažerské funkce ve veřejném sektoru a neziskových organizacích.

 

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Uchazeči budou přijati ke studiu na základě:

a) Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky na základě váženého průměru do 2,5 (průměr se počítá za 5 semestrů, v případě starších výsledků za celé bakalářské studium).  Uchazeči musí zaslat průběh studia s viditelným váženým průměrem (potvrzeným ze školy do 29. srpna 2022) plus ověřenou kopii bakalářského diplomu. Uchazeči z EF TUL mohou dodat osobně do schránky před studijním oddělením společně s podmínkami o splnění podmínek studia (průběh nemusí mít potvrzený od studijního oddělení).

b) Uchazeči, kteří mají vyšší vážený průměr než 2,5 budou skládat přijímací zkoušku (termín přijímacích zkoušek je stanovecn na 13. září 2022 (přijde el. pozvánka). Na přijímací zkoušku se dostaví s ověřenou kopií diplomu (popř. potvrzením o složení SZZ, nebo s potvrzením, že SZZ budou skládat v zářijovém termínu. Diplom o ukončení bakalářského studia je potřeba zaslat do termínu zápisu ke studiu 15.-16 . září 2022.

Kontakt.

O městě Liberec

Liberec je krásné město, které nabízí spoustu aktivit, ať už jde o noční život, sport nebo kulturu, rozhodně se tu nebudete nudit ani ve chvílích, kdy zrovna nesedíte na přednášce či semináři. Jedinou univerzitou v Libereckém kraji je Technická univerzita, má sedm fakult a jeden odborný ústav. Navzdory názvu se nevěnuje jen technickým oborům, vzdělává i ekonomy, učitele, architekty a další odborníky.   

Ve městě najdete restauaci Potrefená husa, která patří mezi nejlepší restaurace v Liberci, Chicago Grill & Bar, který je pravým kouskem Ameriky v Liberci a Pizzerii Made In Italy. Dále je tu třeba vegetariánské bistro Mikyna Coffee & Food Point, které je příjemnou alternativou klasických restaurací, nebo autentické vietnamské bistro Street Pho. Dobrou snídani, kávu či zákusek najdete v kavárně VITA Café Bistro, Kafe Kytka, a na příjemné posezení nad sklenkou vína je tu vinárna Kvelb.

Liberec nabízí také spoustu zábavních parků, jako například Lunapark Centrum Babylon, iQlandia, Dinopark, Eko park, aquapark Babylon a další. Ve volném čase můžete navštívit EscapeBoom, motokáry, botanickou zahradu, nebo ZOO Liberec, kde chovají vzácné bílé tygry, podle těchto šelem se jmenuje také extraligový hokejový klub Bílí tygři Liberec. Výhled z radniční věže nabízí zajímavý pohled na centrum města, a v lesých nad Lidovými sady, asi kilometr od Liberce, najdete romantickou rozhlednu Liberecká výšina v podobě středověkého hradu. Pokud patříte mezi milovníky zimních sportů, v Liberci si rozhodně přijdete na své, městskou dopravou se dostanete na sjezdovku Ještěd, Javorník, Bedřichov.

Ve večerích a nočních hodinách můžete navštívit přímo v centru Liberce netradiční posezení v baru Atelier, kde se konají hudební, filmová a divadelní vystoupení. Diskotékový klub s tematickými večery - Amigos Music bar, nebo třeba Bunkr Rock Club - hudební klub zaměřený zejména na rockovou hudbu.
 

  • Hodnocení.

10 / 10
06.01.2023

Děkuji za video, studenti mě přesvědčili o návštěvě Vaší školy ! :)

10 / 10
06.01.2023

Byl jsem na dnu otevrenych dveri a bylo to super