International Management (Ing., MSc.)

Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta
0,0

Technická univerzita v Liberci
Voroněžská 13 460 01 Liberec 1

Typ studia

Navazující magisterské v angličtině

DOD

2. 2. 2022

Termín přihlášek

30. 4. 2022 první kolo, 15. 8. 2022 druhé kolo

Termín přijímaček

Bez přijímací zkoušky.

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

International Management Ti nabízí možnost získat dva tituly najednou! Budeš sice muset oprášit angličtinu, ale když to zvládneš, tak budeš inženýr z TUL a Master of Science z TU Dresden. Double degree v podstatě znamená, že studuješ jeden obor paralelně na dvou univerzitách.

Charakteristika studijního programu

International Management je integrovaný studijní program double degree Technické univerzity v Drážďanech a Technické univerzity v Liberci. Studijní program připravuje absolventy k řešení standardních ekonomických situací v podnikatelských jednotkách na střední a vyšší úrovni řízení.

Profil absolventa

Absolvent prokazuje na úrovni navazujícího magisterského studia: -znalosti aktuálních strategických manažerských přístupů, podnikových činností a procesů, včetně metod, nástrojů a technologií k jejich řízení, -znalosti relevantní pro přípravu na manažerské funkce. -znalosti mezinárodně-obchodních aktivit podniků, -znalosti mezinárodního obchodního prostředí, -znalosti kvantitativních metod využitelných při zpracování ekonomických dat a manažerském rozhodování, -znalosti legislativního rámce fungování ekonomických právnických osob, včetně daňového rámce a způsobů účetního zachycení dat, -znalosti principů investičního a finančního rozhodování, -znalosti pro řízení podnikových projektů, včetně podpůrných SW nástrojů, -znalosti politiky řízení ochrany životního prostředí v podnicích, -znalosti zásad plánování procesů na všech hierarchických úrovních podnikatelského subjektu, -znalosti uceleného přístupu k řízení nákladů podniku, -znalosti moderních systémů a nástrojů řízení kvality, včetně statistických metod. Absolvent získá kompetence: -orientovat se v odlišných interkulturních a podnikatelských prostředích, -identifikovat, třídit a vyhodnocovat ekonomická data, -provádět pokročilou kvantitativní a kvalitativní analýzu ekonomických dat, -využívat informační technologie a softwarové podpory pro organizační i prezentační práce.

 

  • Studium je určené pro české studenty, studenty z EU i mimo EU.
  • Studium je pro studenty z EU zdarma, pro studenty mimo EU je zpoplatněno částkou 3.500,- USD za rok.
  • Přepokládaný počet přijímaných studentů je 40 (20 studentů z EF TUL, 20 studentů z TU Dresden)

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Uchazeči budou přijati ke studiu na základě:

a) Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky na základě váženého průměru do 2,5 (průměr se počítá za 5 semestrů, v případě starších výsledků za celé bakalářské studium).  Uchazeči musí zaslat průběh studia s viditelným váženým průměrem (potvrzeným ze školy do 29. srpna 2022) plus ověřenou kopii bakalářského diplomu. Uchazeči z EF TUL mohou dodat osobně do schránky před studijním oddělením společně s podmínkami o splnění podmínek studia (průběh nemusí mít potvrzený od studijního oddělení).

b) Uchazeči, kteří mají vyšší vážený průměr než 2,5 budou skládat přijímací zkoušku (termín přijímacích zkoušek je stanovecn na 13. září 2022 (přijde el. pozvánka). Na přijímací zkoušku se dostaví s ověřenou kopií diplomu (popř. potvrzením o složení SZZ, nebo s potvrzením, že SZZ budou skládat v zářijovém termínu. Diplom o ukončení bakalářského studia je potřeba zaslat do termínu zápisu ke studiu 15.-16. září 2022.

Kontakt.

O městě Liberec

Liberec je krásné město, které nabízí spoustu aktivit, ať už jde o noční život, sport nebo kulturu, rozhodně se tu nebudete nudit ani ve chvílích, kdy zrovna nesedíte na přednášce či semináři. Jedinou univerzitou v Libereckém kraji je Technická univerzita, má sedm fakult a jeden odborný ústav. Navzdory názvu se nevěnuje jen technickým oborům, vzdělává i ekonomy, učitele, architekty a další odborníky.   

Ve městě najdete restauaci Potrefená husa, která patří mezi nejlepší restaurace v Liberci, Chicago Grill & Bar, který je pravým kouskem Ameriky v Liberci a Pizzerii Made In Italy. Dále je tu třeba vegetariánské bistro Mikyna Coffee & Food Point, které je příjemnou alternativou klasických restaurací, nebo autentické vietnamské bistro Street Pho. Dobrou snídani, kávu či zákusek najdete v kavárně VITA Café Bistro, Kafe Kytka, a na příjemné posezení nad sklenkou vína je tu vinárna Kvelb.

Liberec nabízí také spoustu zábavních parků, jako například Lunapark Centrum Babylon, iQlandia, Dinopark, Eko park, aquapark Babylon a další. Ve volném čase můžete navštívit EscapeBoom, motokáry, botanickou zahradu, nebo ZOO Liberec, kde chovají vzácné bílé tygry, podle těchto šelem se jmenuje také extraligový hokejový klub Bílí tygři Liberec. Výhled z radniční věže nabízí zajímavý pohled na centrum města, a v lesých nad Lidovými sady, asi kilometr od Liberce, najdete romantickou rozhlednu Liberecká výšina v podobě středověkého hradu. Pokud patříte mezi milovníky zimních sportů, v Liberci si rozhodně přijdete na své, městskou dopravou se dostanete na sjezdovku Ještěd, Javorník, Bedřichov.

Ve večerích a nočních hodinách můžete navštívit přímo v centru Liberce netradiční posezení v baru Atelier, kde se konají hudební, filmová a divadelní vystoupení. Diskotékový klub s tematickými večery - Amigos Music bar, nebo třeba Bunkr Rock Club - hudební klub zaměřený zejména na rockovou hudbu.
 

  • Hodnocení.

10 / 10
06.01.2023

Děkuji za video, studenti mě přesvědčili o návštěvě Vaší školy ! :)

10 / 10
06.01.2023

Byl jsem na dnu otevrenych dveri a bylo to super