Systémové inženýrství a informatika (Ing.)

Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta
0,0

Technická univerzita v Liberci
Voroněžská 13 460 01 Liberec 1

Typ studia

Navazující magisterské

DOD

2. 2. 2022

Termín přihlášek

30. 4. 2022 první kolo, 15. 8. 2022 druhé kolo

Termín přijímaček

Bez přijímací zkoušky.

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Charakteristika studijního programu

Studijní program Systémové inženýrství a informatika je společný program Ekonomické fakulty a Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Program je zaměřen na využití technických prostředků, programového vybavení a teoretických poznatků z oblasti informatických, ekonomických a manažerských disciplín pro vývoj a podporu informačních systémů v řízení podniků a organizací včetně veřejné správy. V průběhu studia získají jeho absolventi teoretické znalosti i praktické kompetence pro navrhování, realizaci, implementaci a provozování informatických systémů a služeb tak, aby uměli komunikovat nejen s manažery podniků a organizací, ale i s uživateli informačních systémů.

Profil absolventa

Navazující magisterský studijní program Systémové inženýrství a informatika umožňuje studentům získat široké a hluboké znalosti, porozumět současnému stavu poznání a rozsahu oboru odpovídajícím soudobým nárokům a co nejlépe skloubit poznatky z vybraných oblastí systémových věd, informačních systémů a informačních technologií, jejich aplikací (s důrazem na datové komunikace, multimédia a vybrané informatické služby) s managementem a ekonomickými vědami (včetně aplikované statistiky a matematiky). Absolvent programu je schopen řešit složitější rozhodovací úlohy, samostatně zpracovat návrh a analýzu informačních systémů, případně vést pracovní kolektiv, který tyto úkoly řeší. Je připravován pro pozice ve středním a vyšším managementu (např. podnikový architekt, manažer kybernetické bezpečnosti, analytik, správce operačních systémů a sítí apod.). Absolvent programu se uplatní v řídící funkci na různých úrovních, při analýze, provozu, inovacích, projektování systémů řízení, či při poskytování kvalifikovaných konzultací z oblasti nasazování a využívání informačních technologií. Absolventi budou schopni vymezit zadání dostupných zdrojů pro odborné činnosti a získají kompetence v oblasti analýzy a návrhu informačních systémů podnikatelských i veřejných subjektů s ohledem na uživatele systému, budou umět efektivně využívat znalosti spojené se získáváním a zpracováním informací a technologií v těchto procesech využívaných a budou umět pružně reagovat na dynamický rozvoj informačních technologií a současného podnikatelského prostředí.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Uchazeči budou přijati ke studiu na základě:

a) Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky na základě váženého průměru do 2,5 (průměr se počítá za 5 semestrů, v případě starších výsledků za celé bakalářské studium).  Uchazeči musí zaslat průběh studia s viditelným váženým průměrem (potvrzeným ze školy do 20. června 2022) plus ověřenou kopii bakalářského diplomu, nebo jeho nostrifikaci. Uchazeči z EF TUL mohou dodat osobně do schránky před studijním oddělením společně s podmínkami o splnění podmínek studia (průběh nemusí mít potvrzený od studijního oddělení).

b) Uchazeči, kteří mají vyšší vážený průměr než 2,5 budou skládat přijímací zkoušku (termín přijímacích zkoušek je stanoven na 13. září 2022 (přijde el. pozvánka). Na přijímací zkoušku se dostaví s ověřenou kopií diplomu (popř. potvrzením o složení SZZ, nebo s potvrzením, že SZZ budou skládat v zářijovém termínu. Diplom o ukončení bakalářského studia je potřeba zaslat do 16. září 2022.

Kontakt.

O městě Liberec

Liberec je krásné město, které nabízí spoustu aktivit, ať už jde o noční život, sport nebo kulturu, rozhodně se tu nebudete nudit ani ve chvílích, kdy zrovna nesedíte na přednášce či semináři. Jedinou univerzitou v Libereckém kraji je Technická univerzita, má sedm fakult a jeden odborný ústav. Navzdory názvu se nevěnuje jen technickým oborům, vzdělává i ekonomy, učitele, architekty a další odborníky.   

Ve městě najdete restauaci Potrefená husa, která patří mezi nejlepší restaurace v Liberci, Chicago Grill & Bar, který je pravým kouskem Ameriky v Liberci a Pizzerii Made In Italy. Dále je tu třeba vegetariánské bistro Mikyna Coffee & Food Point, které je příjemnou alternativou klasických restaurací, nebo autentické vietnamské bistro Street Pho. Dobrou snídani, kávu či zákusek najdete v kavárně VITA Café Bistro, Kafe Kytka, a na příjemné posezení nad sklenkou vína je tu vinárna Kvelb.

Liberec nabízí také spoustu zábavních parků, jako například Lunapark Centrum Babylon, iQlandia, Dinopark, Eko park, aquapark Babylon a další. Ve volném čase můžete navštívit EscapeBoom, motokáry, botanickou zahradu, nebo ZOO Liberec, kde chovají vzácné bílé tygry, podle těchto šelem se jmenuje také extraligový hokejový klub Bílí tygři Liberec. Výhled z radniční věže nabízí zajímavý pohled na centrum města, a v lesých nad Lidovými sady, asi kilometr od Liberce, najdete romantickou rozhlednu Liberecká výšina v podobě středověkého hradu. Pokud patříte mezi milovníky zimních sportů, v Liberci si rozhodně přijdete na své, městskou dopravou se dostanete na sjezdovku Ještěd, Javorník, Bedřichov.

Ve večerích a nočních hodinách můžete navštívit přímo v centru Liberce netradiční posezení v baru Atelier, kde se konají hudební, filmová a divadelní vystoupení. Diskotékový klub s tematickými večery - Amigos Music bar, nebo třeba Bunkr Rock Club - hudební klub zaměřený zejména na rockovou hudbu.
 

  • Hodnocení.

10 / 10
06.01.2023

Děkuji za video, studenti mě přesvědčili o návštěvě Vaší školy ! :)

10 / 10
06.01.2023

Byl jsem na dnu otevrenych dveri a bylo to super