Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci
0,0

Technická univerzita v Liberci
Hálkova 6 461 17 Liberec

O fakultě.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií vznikla v roce 1995 jako fakulta zaměřená především na obory kombinující technické disciplíny (elektroniku, řízení, měření) s informatikou a přírodními vědami (matematické modelování).

V současnosti poskytujeme vzdělání na všech vysokoškolských úrovních – od bakalářského až po doktorské – a fakulta má akreditována práva konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oborech Technická kybernetika a Aplikované vědy v inženýrství. Vedle výuky se fakulta výrazně angažuje v oblasti vědy a výzkumu.

Základním kamenem její vnitřní struktury jsou ústavy, jež zajišťují vědeckou, výzkumnou a pedagogickou činnost. V současnosti fakulta zaměstnává přibližně 150 zaměstnanců a její obory studuje kolem 500 studentů.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci byla pod původním názvem Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií založena v roce 1995. Jejím cílem je nabídnout mladým zájemcům o techniku moderní mezioborové studium, které leží na pomezí klasických oborů, a svojí strukturou reaguje na rozvoj moderních technických, informatických a přírodovědných technologií. Sám pojem mechatronika vznikl v roce 1969 v Japonsku, původně jako spojení slov mechanika a elektronika v oblasti číslicového řízení elektrických pohonů robotů a obráběcích strojů. V současnosti je řízenému mechatronickému systému přiřazována ještě jistá inteligence (umělá, materiálová) a vyspělost konstrukce. Nově však fakulta zajišťuje i špičkový technologický obor z oblasti nanotechnologií (Nanomateriály).

Fakulta nabízí bakalářské, magisterské (inženýrské) a doktorské studijní programy Elektrotechnika a informatika, Informační technologie, Nanotechnologie, Aplikované vědy v inženýrství, a to s celou řadou zajímavých studijních oborů.

Pro výuku jsou připraveny moderně vybavené laboratoře a informatické prostředky, do jejichž rozvoje fakulta stále investuje. Studenti mají od prvního dne svého studia zajištěn přístup k internetu a mohou samozřejmě využívat rozsáhlých služeb univerzitní knihovny. Dynamicky se rozvíjející fakulta nabízí moderně pojaté vzdělání, jež je z části zajišťováno ve spolupráci se zahraničními univerzitami. Ambiciózní student tak má možnost získat dvojí diplom.

Absolventi fakulty získávají bez problémů pracovní uplatnění v průmyslu, informatických a vědeckých institucích, a mají předpoklady obstát v mezinárodní konkurenci.

Liberec a jeho okolí představuje ideální prostředí pro studium, ubytování, kulturní a sportovní aktivity po celý rok.

Fakulta je akreditována u Evropské federace národních inženýrských asociací (FEANI) a dne 13. listopadu 1996 byla se všemi svými studijními obory na základě akreditačního řízení zapsána do Indexu FEANI.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Pravidla pro přijetí podle studijních programů:
Pro všechny studijní programy je předepsána přijímací zkouška formou písemných testů ze dvou předmětů:
pro studijní programy Mechatronika (ME-B) a Informační technologie (IT-B) jsou přijímací testy z matematiky a informatiky,
pro studijní program Nanotechnologie (NA-B) jsou přijímací testy z matematiky a z fyziky nebo chemie (volí si sám uchazeč),
pro studijní program Aplikované vědy v inženýrství (AVI) jsou přijímací testy z matematiky a fyziky.

Uchazeči budou přijímáni podle pořadí na základě celkového počtu získaných bodů.


Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky:
Uchazeči z gymnázií a středních průmyslových škol příbuzného zaměření ke zvolenému programu, kteří z obou předepsaných předmětů přijímací zkoušky (matematika a profilový předmět) mají po celou dobu studia průměrný prospěch do 2.0 včetně (předměty se hodnotí samostatně a započítávají se roční hodnocení za 1., 2. a 3. rok studia a pololetní hodnocení závěrečného roku studia), budou přijati bez písemné zkoušky v případěže složili maturitu ve stejném roce, kdy žádost o přijetí ke studiu podávají.
Bez přijímací zkoušky budou také přijati uchazeči, kteří úspěšně složí nepovinnou maturitní zkoušku Matematika rozšiřující s výsledkem hodnocení 3 a lepší (dle stupnice procentuálního vyjádření úspěšnosti). Dále budou bez přijímací zkoušky přijati uchazeči, kteří úspěšně absolvují v rámci Advanced Placement (AP) kurzů zkoušku, odpovídající některému z předepsaných dvou předmětů přijímací zkoušky.

Kontakt.

O městě Liberec

Liberec je krásné město, které nabízí spoustu aktivit, ať už jde o noční život, sport nebo kulturu, rozhodně se tu nebudete nudit ani ve chvílích, kdy zrovna nesedíte na přednášce či semináři. Jedinou univerzitou v Libereckém kraji je Technická univerzita, má sedm fakult a jeden odborný ústav. Navzdory názvu se nevěnuje jen technickým oborům, vzdělává i ekonomy, učitele, architekty a další odborníky.   

Ve městě najdete restauaci Potrefená husa, která patří mezi nejlepší restaurace v Liberci, Chicago Grill & Bar, který je pravým kouskem Ameriky v Liberci a Pizzerii Made In Italy. Dále je tu třeba vegetariánské bistro Mikyna Coffee & Food Point, které je příjemnou alternativou klasických restaurací, nebo autentické vietnamské bistro Street Pho. Dobrou snídani, kávu či zákusek najdete v kavárně VITA Café Bistro, Kafe Kytka, a na příjemné posezení nad sklenkou vína je tu vinárna Kvelb.

Liberec nabízí také spoustu zábavních parků, jako například Lunapark Centrum Babylon, iQlandia, Dinopark, Eko park, aquapark Babylon a další. Ve volném čase můžete navštívit EscapeBoom, motokáry, botanickou zahradu, nebo ZOO Liberec, kde chovají vzácné bílé tygry, podle těchto šelem se jmenuje také extraligový hokejový klub Bílí tygři Liberec. Výhled z radniční věže nabízí zajímavý pohled na centrum města, a v lesých nad Lidovými sady, asi kilometr od Liberce, najdete romantickou rozhlednu Liberecká výšina v podobě středověkého hradu. Pokud patříte mezi milovníky zimních sportů, v Liberci si rozhodně přijdete na své, městskou dopravou se dostanete na sjezdovku Ještěd, Javorník, Bedřichov.

Ve večerích a nočních hodinách můžete navštívit přímo v centru Liberce netradiční posezení v baru Atelier, kde se konají hudební, filmová a divadelní vystoupení. Diskotékový klub s tematickými večery - Amigos Music bar, nebo třeba Bunkr Rock Club - hudební klub zaměřený zejména na rockovou hudbu.
 

  • Hodnocení.

10 / 10
06.01.2023

Děkuji za video, studenti mě přesvědčili o návštěvě Vaší školy ! :)

10 / 10
06.01.2023

Byl jsem na dnu otevrenych dveri a bylo to super