0,0

Technická univerzita v Liberci
Hálkova 6 461 17 Liberec

Typ studia

Doktorské

DOD

26. 1. 2022

Termín přihlášek

21. 7. 2022

Termín přijímaček

1. - 2. 6. 2022 první kolo, 9. 8. 2022 druhé kolo

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Studijní program „Aplikované vědy v inženýrství" připravuje individuálně vědecké pracovníky zabývající se výzkumem problémů na rozhraní technických a přírodních věd. Obsah studia je dán tématem disertační práce, které zapadá  do jedné nebo více z následujících oblastí:

 • Počítačové simulace
  Vývoj numerických modelů a počítačové simulace úloh z oblasti mechaniky pružných těles, mechaniky tekutin, akustiky, transportních jevů v horninovém prostředí, elektromagnetismu, piezoelektrických systémů, inteligentních materiálů či metamateriálů. Navazující sdružené, stochastické, inverzní a optimalizační úlohy.
  Aplikace: strojírenství, letectví, biomechanika, geovědní obory (podzemní voda, úložiště radioaktivního odpadu, zásobníky plynu či  geotermální energie).
   
 • Fyzika a optika
  Vývoj a využití metod v oblasti optických měření, interferometrie, digitální holografie a mikroskopie, laserových technologií, komprimovaného snímání, optických měření v mechanice tekutin.
  Aplikace: vysokovýkonné lasery, kosmické technologie, optická detekce chemických látek, ultrapřesné měření vzdáleností a tvarů povrchů, nové metody záznamu a zpracování obrazu a spekter, 2D i 3D měření rozložení indexu lomu, nedestruktivní testování mechanických struktur.
   
 • Materiály
  Piezoelektrické a ferroelektrické materiály, inteligentní materiály a metamateriály, nanovlákenné materiály a nanostruktury, filtrační a membránové technologie a procesy.
  Aplikace: inteligentní senzory, aktuátory, piezoelektrické rezonátory a mikroelektromechanické systémy, filtrace částic či patogenů ze vzduchu, čištění odpadních vod, tkáňové inženýrství.

Studium probíhá v anglickém jazyce.

 

Informace.

 • Co je potřeba k přijetí?.

Nedílnou součásti přihlášky jsou následující dokumenty (vytištěné a podepsané originály/scany):

 • doklady o dosaženém magisterském vzdělání (ověřená kopie diplomu, kopie dodatku k diplomu, ev. dalších certifikátů),
 • strukturovaný životopis (včetně adresy a kontaktních údajů), s uvedením publikací uchazeče
 • seznam odborných publikací ev. odborných vědecko-výzkumných aktivit nebo stáží,
 • motivační dopis (v rozsahu cca jedné stránky)
 • po domluvě s budoucím školitelem je nutné vyplnit údaje do přihlášky - téma, pracoviště a jméno školitele,
 • potvrzení o uhrazení administrativního poplatku (600 Kč pro všechny studijní obory v českém jazyce) na účet TUL
 • uchazeči o studium ze zahraničí jsou povinni předložit doklady o dosaženém vzdělání a jejich nostrifikaci, doložení nostrifikace lze odložit do datumu nástupu do studia,
 • kopie zkoušky z anglického jazyka nejméně úroveň B2 pokud se uchazeč hlásí do doktorského studijního programu akreditovaného v anglickém jazyce; toto potvrzení není vyžadováno pokud anglický jazyk je oficiálním jazykem země původu uchazeče nebo předchozí vzdělání absolvoval ve studijním programu akreditovaném v anglickém jazyce,
 • kopie zkoušky z českého jazyka nejméně úroveň B2 pokud se uchazeč hlásí do doktorského studijního programu v českém jazyce, není občanem ČR a neabsolvoval předchozí vzdělání ve studijním programu akreditovaném v českém jazyce.

Přijímací pohovor:

Přijímací komise (jmenovaná děkanem ad-hoc, nebo trvale) spolu s potenciálním školitelem posoudí listinné podklady (viz výše) a stanoví, zda je nutné vyzvat uchazeče k ústnímu pohovoru. Od ústního pohovoru může být v odůvodněných případech upuštěno.

V rámci ústního pohovoru přijímací komise posuzuje kompetence uchazeče pro vybraný studijní program. Ústní pohovor trvá 15 - 30 minut a v jeho rámci musí uchazeč prokázat zejména svou motivaci. Dále mohou být posuzovány znalosti z oblastí souvisejících s plánovaným zaměřením studia. Současně je posuzována komunikační schopnost v angličtině (pro studijní programy v českém a anglickém jazyce) a češtině (pro zahraniční uchazeče, kteří žádají o studijní programy realizované v českém jazyce).

Pohovor může být podle uvážení přijímací komise veden také prostřednictvím videokonference, zejména v případě zahraničních uchazečů.

Doporučení přijímací komise je předáno děkanovi, který rozhodne o přijetí / nepřijetí uchazeče.

Kontakt.

O městě Liberec

Liberec je krásné město, které nabízí spoustu aktivit, ať už jde o noční život, sport nebo kulturu, rozhodně se tu nebudete nudit ani ve chvílích, kdy zrovna nesedíte na přednášce či semináři. Jedinou univerzitou v Libereckém kraji je Technická univerzita, má sedm fakult a jeden odborný ústav. Navzdory názvu se nevěnuje jen technickým oborům, vzdělává i ekonomy, učitele, architekty a další odborníky.   

Ve městě najdete restauaci Potrefená husa, která patří mezi nejlepší restaurace v Liberci, Chicago Grill & Bar, který je pravým kouskem Ameriky v Liberci a Pizzerii Made In Italy. Dále je tu třeba vegetariánské bistro Mikyna Coffee & Food Point, které je příjemnou alternativou klasických restaurací, nebo autentické vietnamské bistro Street Pho. Dobrou snídani, kávu či zákusek najdete v kavárně VITA Café Bistro, Kafe Kytka, a na příjemné posezení nad sklenkou vína je tu vinárna Kvelb.

Liberec nabízí také spoustu zábavních parků, jako například Lunapark Centrum Babylon, iQlandia, Dinopark, Eko park, aquapark Babylon a další. Ve volném čase můžete navštívit EscapeBoom, motokáry, botanickou zahradu, nebo ZOO Liberec, kde chovají vzácné bílé tygry, podle těchto šelem se jmenuje také extraligový hokejový klub Bílí tygři Liberec. Výhled z radniční věže nabízí zajímavý pohled na centrum města, a v lesých nad Lidovými sady, asi kilometr od Liberce, najdete romantickou rozhlednu Liberecká výšina v podobě středověkého hradu. Pokud patříte mezi milovníky zimních sportů, v Liberci si rozhodně přijdete na své, městskou dopravou se dostanete na sjezdovku Ještěd, Javorník, Bedřichov.

Ve večerích a nočních hodinách můžete navštívit přímo v centru Liberce netradiční posezení v baru Atelier, kde se konají hudební, filmová a divadelní vystoupení. Diskotékový klub s tematickými večery - Amigos Music bar, nebo třeba Bunkr Rock Club - hudební klub zaměřený zejména na rockovou hudbu.
 

 • Hodnocení.

10 / 10
06.01.2023

Děkuji za video, studenti mě přesvědčili o návštěvě Vaší školy ! :)

10 / 10
06.01.2023

Byl jsem na dnu otevrenych dveri a bylo to super