Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové
0,0

Univerzita Hradec Králové
nám. Svobody 331, 500 02 Hradec Králové 2

O fakultě.

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové (FF UHK) se sice neřadí k nejstarším ani největším v Evropě či v České republice, nicméně je fakultou, která již šestnáctým rokem (původně jako Fakulta humanitních studií) soustavně buduje svoji prestiž především na poskytování kvalitního vzdělání v otevřeném a přátelském prostředí a na respektovaných vědeckých výsledcích. Dnes na fakultě studuje téměř tisíc studentů v nejrůznějších bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Od akademického roku 2017/2018 je součástí FF UHK i Ústav sociální práce. 

Stejně jako další filozofické fakulty, nabízí i Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové studijní obory a programy tradičního zaměření, mezi které patří Archeologie, Filozofie a společenské vědy, Historické vědy, Politologie, Sociální práce či Sociologie. Kromě nich však nabízíme vzdělání i v několika specifických a jedinečných studijních programech či oborech jako jsou např. Počítačová podpora v archivnictví, Politologie – latinskoamerická studia, Politologie – africká studia nebo Prezentace a ochrana kulturního dědictví.  Od akademického roku 2020/2021 jsou ve spolupráci s dalšími fakultami na FF nabízeny také dva učitelské programy: Historie se zaměřením na vzdělávání a Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání. 

Naši absolventi nacházejí uplatnění ve veřejných institucích (archivech, muzeích, knihovnách), v orgánech státní správy a samosprávy, v médiích, kulturních organizacích, v politice a také v oblasti školství. 

Neodmyslitelnou součástí Filozofické fakulty UHK je internacionalizace vzdělávací i tvůrčí činnosti. Důraz, jež na ni FF UHK dlouhodobě klade, se projevuje v dosahování vynikajících výsledků v dané oblasti. V roce 2019 fakulta pokračovala v rozšiřování sítě partnerských institucí, která se rozrostla o deset mimoevropských pracovišť a celkově tak fakulta nyní spolupracuje s 93 evropskými a 65 mimoevropskými institucemi. V roce 2019 vycestovalo do zahraničí celkem 100 studentů FF UHK a 10 studentů UHK (ÚSP).

Trendem posledních let je příklon studentů k praktickým stážím nejen v Evropě, ale i v mimoevropských destinacích. FF vysílala studenty mimo jiné na české zastoupení ve světě (ambasády, Czech Trade). Do dalších let zůstává cílem FF UHK podpořit účast studentů zejména na zahraničních stážích a efektivněji motivovat k výjezdům i studenty oborů, kteří se do mobilit dosud zapojovali jen v menší míře.

Věda a výzkum 

Nedílnou součástí života fakulty jsou i aktivity vědecké a výzkumné. Výzkum se na fakultě odehrává především v rámci grantových projektů Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR či projektů tzv. specifického výzkumu, na němž participují i nadaní magisterští a doktorští studenti FF UHK. Každoročně na hradeckou filozofickou fakultu také v rámci svých vědeckých projektů přijíždí vyučovat řada zahraničních akademiků.

Praxe studentů 

Čím dál větší pozornost fakulta věnuje i spolupráci s praxí. Všechna fakultní pracoviště mají navázány partnerské vztahy s řadou veřejných, státních či soukromých institucí, ať již jde o orgány veřejné správy a územní samosprávy, o vědecké instituce, základní a střední školy, soukromé firmy či nadace. 

Zahraniční mobility 

Neopomenutelnou oblastí zájmu fakulty je rozvoj zahraniční mobility studentů i pedagogů a vztahů s partnerskými institucemi v cizině. Studenti i pracovníci fakulty vyjíždějí na pravidelné stáže do zemí Evropské unie (například do Španělska, Portugalska, Itálie, Estonska, Francie, Norska, Velké Británie, Rakouska, Německa, Turecka aj.). A komu nestačí Evropa, může studovat či „stážovat“ v mimoevropských destinacích, ať už se jedná o severoamerické, latinskoamerické (např. Peru, Venezuela, Mexiko, Argentina, Nikaragua) či africké (mj. Ghana, Kapverdské ostrovy) univerzity. 

Informace.

Kontakt.

O městě Hradec Králové

Hradec Králové je univerzitní město, vyučuje zde Univerzita Hradec Králové, některé fakulty Univerzity Karlovy a Univerzity obrany. Studenti život ve městě obohacují o mnoho kultirních projektů a aktivit. S městem  je spjata existence tří vysokých škol, které každoročně poskytují tisícům studentů příležitost ke vzdělání v řadě oborů.

Ve měště můžete navštívit restauraci Šatlava, kde ochutnáte domáci kuchyni z čerstvých surovin, restauraci Na Hradě, která je jedna z nejstarších a stále oblíbených hospůdek v Hradci. Dalším oblíbeným podnikem je například bistro s kavárnou To Je Bistro, Kampus bistro, nebo kavárny Café Na kole, která je situována v samotném centru města, a Petrof café, která umožňuje vychutnar si kávu v jedinečném prostředí hudební kavárny.

Mimořádnou atrakcí je Obří akvárium a Městské aquacentrum s mořským vlnobitím, rovněž se také můžete projet na hradeckých parníčcích, nebo si půjčit lodičku a vyplout na Labe na "vlastní pěst", dále A sport a zábavní centrum, sportoviště, fitcentra, koupaliště, krytý plavecký bazén i mnohá obchodní střediska a butiky. 

Další místa, která stojí za to navštívit, jsou například Klicperovo divadlo, které je uznávanou scénou, jež čtyřikrát získala ocenění „Divadlo roku“, artkino Central se pyšní oceněním „Nejlepší evropské kino pro mladé publikum“ z roku 2008. Kongresová centra, jako jsou Aldis a Nové Adalbertinum, hostí mezinárodní sympozia a výstavy, Královéhradecký Park 360, který leží na místě bývalého vojenského letiště, poskytuje prostor mimo jiné letnímu festivalu Rock for People a Hip Hop kemp.

  • Hodnocení.

1 / 10
06.01.2023

Pardubice sou nejlepsi!

10 / 10
28.03.2018

FIMka = životní styl!