Finance, bankovnictví a investování (Mgr.)

Univerzita Matěje Bela, Ekonomická fakulta
0,0

Univerzita Matěje Bela
Tajovského 10 975 90 Banská Bystrica

Typ studia

Magisterské

DOD

listopad 2022, únor 2023

Termín přihlášek

30. 4. 2023

Termín přijímaček

12. - 16. 6. 2023

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Cílem studijního programu finance, bankovnictví a investování je připravit fundované odborníky, schopné předvídat vznik složitých rozhodovacích situací ve všech oblastech financí analyzovat je a řešit. Studijní program druhého stupně navazuje na znalosti a schopnosti získané v prvním stupni studia, prohlubuje je a poskytuje prostor pro originální rozvíjení a využívání myšlenek v oblasti financí.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Elektronická přihláška zde.

 

Kontakt.

O městě Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica – srdce stredného Slovenska leží vo Zvolenskej kotline, v údolí rieky Hron medzi Kremnickými a Starohorskými vrchmi a Poľanou. Mesto Banská Bystrica je známe aj ako „Mesto pod Urpínom“. Urpín s výškou 510 m n. m. je vrch v Slovenskom stredohorí v celku Zvolenská kotlina v podcelku Bystrická vrchovina. Urpín sa nachádza v katastrálnom území mesta Banská Bystrica blízko centra a je viditeľný z mnohých častí mesta. Z východnej strany susedí s časťou Uhlisko, zo severu s centrom mesta a zo západu s Radvaňou. Na východnej strane kopca je banskobystrická Kalvária zo 17. storočia. Úbočím Urpína tečie rieka Hron a vedie železničná trať Zvolen – Vrútky. Na tejto trati je pod Urpínom zastávka Banská Bystrica-Mesto, tzv. Malá stanica. Od nej vedie na Urpín serpentínový chodník.

V okolí mesta si zaslúži pozornosť drevený kostol v obci Hronsek, kaštieľ v Dolnej Mičinej i hrad v Slovenskej Ľupči. Vzácne sakrálne pamiatky sú v obciach Čerín a Poniky. Banícku minulosť “medenej Bystrice  pripomína horská obec Špania dolina, klenot ľudovej architektúry.

Obnovené historické centrum, nová moderná výstavba a krásna okolitá príroda ponúkajúca široké možnosti pre šport, turistiku a rekreáciu pozývajú návštevníkov k ich prehliadke a sú nevyčerpateľnou studnicou ich spoznávania.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.