Teritoriální studie (Mgr.)

Univerzita Matěje Bela, Ekonomická fakulta
0,0

Univerzita Matěje Bela
Tajovského 10 975 90 Banská Bystrica

Typ studia

Magisterské

DOD

únor 2020

Termín přihlášek

30. 4. 2020

Termín přijímaček

12. 6. 2020

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Nově akreditovaný studijní program druhého stupně Teritoriální studia je výsledkem více než 30-leté nepřetržité vědecko-výzkumné, publikační a pedagogické činnosti, která na půdě EF UMB vytvořila základ pro uskutečňování akreditovaného a mezinárodně uznávaného studijního programu Ekonomika a správa území. Na základě potřeb praxe a spolupráce s mezinárodním akademickým prostředím procházel tento program více inovacemi, tak aby zohlednil trendy v územním a regionálním rozvoji, až do současné podoby akreditovaného studijního programu Teritoriální studia ve studijním oboru Veřejná správa a regionální rozvoj.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Informace o přijímacím řízení na bakalářské studium zde

Informace o přijímacím řízení na magisterské studium zde

Kontakt.

O městě Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica – srdce stredného Slovenska leží vo Zvolenskej kotline, v údolí rieky Hron medzi Kremnickými a Starohorskými vrchmi a Poľanou. Mesto Banská Bystrica je známe aj ako „Mesto pod Urpínom“. Urpín s výškou 510 m n. m. je vrch v Slovenskom stredohorí v celku Zvolenská kotlina v podcelku Bystrická vrchovina. Urpín sa nachádza v katastrálnom území mesta Banská Bystrica blízko centra a je viditeľný z mnohých častí mesta. Z východnej strany susedí s časťou Uhlisko, zo severu s centrom mesta a zo západu s Radvaňou. Na východnej strane kopca je banskobystrická Kalvária zo 17. storočia. Úbočím Urpína tečie rieka Hron a vedie železničná trať Zvolen – Vrútky. Na tejto trati je pod Urpínom zastávka Banská Bystrica-Mesto, tzv. Malá stanica. Od nej vedie na Urpín serpentínový chodník.

V okolí mesta si zaslúži pozornosť drevený kostol v obci Hronsek, kaštieľ v Dolnej Mičinej i hrad v Slovenskej Ľupči. Vzácne sakrálne pamiatky sú v obciach Čerín a Poniky. Banícku minulosť “medenej Bystrice  pripomína horská obec Špania dolina, klenot ľudovej architektúry.

Obnovené historické centrum, nová moderná výstavba a krásna okolitá príroda ponúkajúca široké možnosti pre šport, turistiku a rekreáciu pozývajú návštevníkov k ich prehliadke a sú nevyčerpateľnou studnicou ich spoznávania.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.