0,0

Univerzita Matěje Bela
Tajovského 10 975 90 Banská Bystrica

Typ studia

Bakalářské

DOD

listopad 2022, únor 2023

Termín přihlášek

30. 4. 2023

Termín přijímaček

12. - 16. 6. 2023

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Absolvent studijního programu cestovní ruch ovládá makroekonomické a mikroekonomické zákonitosti fungování ekonomického systému a jeho součastí, rozumí východiskám strategického, taktického a operativního managementu a má ucelený soubor znalostí o cestovním ruchu, včetně poznání a porozumění k souvisejícím odborům.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Elektronická přihláška zde.

 

Kontakt.

O městě Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica – srdce stredného Slovenska leží vo Zvolenskej kotline, v údolí rieky Hron medzi Kremnickými a Starohorskými vrchmi a Poľanou. Mesto Banská Bystrica je známe aj ako „Mesto pod Urpínom“. Urpín s výškou 510 m n. m. je vrch v Slovenskom stredohorí v celku Zvolenská kotlina v podcelku Bystrická vrchovina. Urpín sa nachádza v katastrálnom území mesta Banská Bystrica blízko centra a je viditeľný z mnohých častí mesta. Z východnej strany susedí s časťou Uhlisko, zo severu s centrom mesta a zo západu s Radvaňou. Na východnej strane kopca je banskobystrická Kalvária zo 17. storočia. Úbočím Urpína tečie rieka Hron a vedie železničná trať Zvolen – Vrútky. Na tejto trati je pod Urpínom zastávka Banská Bystrica-Mesto, tzv. Malá stanica. Od nej vedie na Urpín serpentínový chodník.

V okolí mesta si zaslúži pozornosť drevený kostol v obci Hronsek, kaštieľ v Dolnej Mičinej i hrad v Slovenskej Ľupči. Vzácne sakrálne pamiatky sú v obciach Čerín a Poniky. Banícku minulosť “medenej Bystrice  pripomína horská obec Špania dolina, klenot ľudovej architektúry.

Obnovené historické centrum, nová moderná výstavba a krásna okolitá príroda ponúkajúca široké možnosti pre šport, turistiku a rekreáciu pozývajú návštevníkov k ich prehliadke a sú nevyčerpateľnou studnicou ich spoznávania.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.