0,0

Univerzita Matěje Bela
Kuzmányho l, 974 01 Banská Bystrica

Typ studia

Bakalářské

Termín přihlášek

30. 4. 2023 (1. kolo), 15. 6. 2023 (2. kolo)

Termín přijímaček

13. – 14. 6. 2023 (1. kolo), 7. 7. 2023 (2. kolo)

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Prostřednictvím studia klasické a současné politické filozofie, dějin politického myšlení, teorie politiky, komparativní politologie, základů sociologie a práva, obecné politické ekonomie, mezinárodních vztahů, moderních světových a evropských dějin, politického systému ČR, politické geografie, teorií politických stran a stranických systémů, metod výzkumu, veřejné politiky a veřejné správy, bezpečnostních studií, zájmových skupin v politice a studia cizích jazyků a jiných předmětů tvořících jádro studijního programu, získává průřezové multidisciplinární znalosti se zaměřením na aplikační využití v praxi, prokazuje schopnost sestavovat a obhajovat argumentace a řešení problémů. Je schopen shromažďovat a interpretovat relevantní informace a na jejich základě dospět k všeobecným úsudkům, řešit praktické úkoly s využitím obvyklých postupů, ale také s kritickým posouzením vhodnosti a přiměřenosti.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Elektronická přihláška zde.

Kontakt.

O městě Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica – srdce stredného Slovenska leží vo Zvolenskej kotline, v údolí rieky Hron medzi Kremnickými a Starohorskými vrchmi a Poľanou. Mesto Banská Bystrica je známe aj ako „Mesto pod Urpínom“. Urpín s výškou 510 m n. m. je vrch v Slovenskom stredohorí v celku Zvolenská kotlina v podcelku Bystrická vrchovina. Urpín sa nachádza v katastrálnom území mesta Banská Bystrica blízko centra a je viditeľný z mnohých častí mesta. Z východnej strany susedí s časťou Uhlisko, zo severu s centrom mesta a zo západu s Radvaňou. Na východnej strane kopca je banskobystrická Kalvária zo 17. storočia. Úbočím Urpína tečie rieka Hron a vedie železničná trať Zvolen – Vrútky. Na tejto trati je pod Urpínom zastávka Banská Bystrica-Mesto, tzv. Malá stanica. Od nej vedie na Urpín serpentínový chodník.

V okolí mesta si zaslúži pozornosť drevený kostol v obci Hronsek, kaštieľ v Dolnej Mičinej i hrad v Slovenskej Ľupči. Vzácne sakrálne pamiatky sú v obciach Čerín a Poniky. Banícku minulosť “medenej Bystrice  pripomína horská obec Špania dolina, klenot ľudovej architektúry.

Obnovené historické centrum, nová moderná výstavba a krásna okolitá príroda ponúkajúca široké možnosti pre šport, turistiku a rekreáciu pozývajú návštevníkov k ich prehliadke a sú nevyčerpateľnou studnicou ich spoznávania.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.