Učitelství psychologie (Mgr.)

Univerzita Matěje Bela, Pedagogická fakulta
0,0

Univerzita Matěje Bela
Ružová 13 974 11 Banská Bystrica P.O.Box 43

Typ studia

Magisterské

Termín přihlášek

31. 3. 2023

Termín přijímaček

14. - 16. 6. 2023

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Absolvent druhého stupně vysokoškolského studia učitelství psychologie (v kombinaci) je způsobilý být učitelem předmětů příslušejících jeho specializaci na úrovni sekundárního vzdělávání. Ovládá základní obsah disciplín své specializace, principy jeho struktury, je obeznámen s metodologií produkce obsahu oboru a jeho širšími kulturními a sociálními souvislostmi.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Elektronická přihláška zde.

Kontakt.

O městě Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica – srdce stredného Slovenska leží vo Zvolenskej kotline, v údolí rieky Hron medzi Kremnickými a Starohorskými vrchmi a Poľanou. Mesto Banská Bystrica je známe aj ako „Mesto pod Urpínom“. Urpín s výškou 510 m n. m. je vrch v Slovenskom stredohorí v celku Zvolenská kotlina v podcelku Bystrická vrchovina. Urpín sa nachádza v katastrálnom území mesta Banská Bystrica blízko centra a je viditeľný z mnohých častí mesta. Z východnej strany susedí s časťou Uhlisko, zo severu s centrom mesta a zo západu s Radvaňou. Na východnej strane kopca je banskobystrická Kalvária zo 17. storočia. Úbočím Urpína tečie rieka Hron a vedie železničná trať Zvolen – Vrútky. Na tejto trati je pod Urpínom zastávka Banská Bystrica-Mesto, tzv. Malá stanica. Od nej vedie na Urpín serpentínový chodník.

V okolí mesta si zaslúži pozornosť drevený kostol v obci Hronsek, kaštieľ v Dolnej Mičinej i hrad v Slovenskej Ľupči. Vzácne sakrálne pamiatky sú v obciach Čerín a Poniky. Banícku minulosť “medenej Bystrice  pripomína horská obec Špania dolina, klenot ľudovej architektúry.

Obnovené historické centrum, nová moderná výstavba a krásna okolitá príroda ponúkajúca široké možnosti pre šport, turistiku a rekreáciu pozývajú návštevníkov k ich prehliadke a sú nevyčerpateľnou studnicou ich spoznávania.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.