Obchodní a finanční právo (Ph.D.)

Univerzita Matěje Bela, Právnická fakulta
0,0

Univerzita Matěje Bela
Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica

Typ studia

Doktorské

DOD

listopad 2023, únor 2024

Termín přihlášek

31. 5. 2023

Termín přijímaček

19. - 23. 6. 2023

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Absolvent tohoto studijního programu je na základě studiem získaných teoreckých znalostí a poznatků z aplikační praxe způsobilý samostatně vědecky pracovat, identifikovat obchodně právní a finančně právní problémy a problémy interdisciplinárního charakteru z pohledu teorie a praxe komplexně, analyzovat je a formovat vědecky zdůvodněné návrhy a alternativně řešení pro praxi, jako i rozvoj vědy obchodního a finančního práva v národním, evropském a mezinárodním měřítku. 

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Elektronickou přihlášku najdeš tady.

Informace k přijímacímu řízení najdeš tady.

 

Kontakt.

O městě Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica – srdce stredného Slovenska leží vo Zvolenskej kotline, v údolí rieky Hron medzi Kremnickými a Starohorskými vrchmi a Poľanou. Mesto Banská Bystrica je známe aj ako „Mesto pod Urpínom“. Urpín s výškou 510 m n. m. je vrch v Slovenskom stredohorí v celku Zvolenská kotlina v podcelku Bystrická vrchovina. Urpín sa nachádza v katastrálnom území mesta Banská Bystrica blízko centra a je viditeľný z mnohých častí mesta. Z východnej strany susedí s časťou Uhlisko, zo severu s centrom mesta a zo západu s Radvaňou. Na východnej strane kopca je banskobystrická Kalvária zo 17. storočia. Úbočím Urpína tečie rieka Hron a vedie železničná trať Zvolen – Vrútky. Na tejto trati je pod Urpínom zastávka Banská Bystrica-Mesto, tzv. Malá stanica. Od nej vedie na Urpín serpentínový chodník.

V okolí mesta si zaslúži pozornosť drevený kostol v obci Hronsek, kaštieľ v Dolnej Mičinej i hrad v Slovenskej Ľupči. Vzácne sakrálne pamiatky sú v obciach Čerín a Poniky. Banícku minulosť “medenej Bystrice  pripomína horská obec Špania dolina, klenot ľudovej architektúry.

Obnovené historické centrum, nová moderná výstavba a krásna okolitá príroda ponúkajúca široké možnosti pre šport, turistiku a rekreáciu pozývajú návštevníkov k ich prehliadke a sú nevyčerpateľnou studnicou ich spoznávania.

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.