0,0

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra

Typ studia

Bakalářské

DOD

13. 2. 2020

Termín přihlášek

31. 3. 2020

Termín přijímaček

8. - 19. 6. 2020

Přijímačky

Ano

O studijním programu.

Studijní program je akreditován ve studijním oboru: 8.1.1 Cestovní ruch. Cílem studijního programu je vyškolení odborníků, kteří v rámci svých aplikovaných metodických poznatků a odborných znalostí budou schopni se umístit, řídit a organizovat činnosti v oblasti turismu a hotelnictví, a získají dostatečné znalosti pro pokračování na druhém, magisterském stupni. Je schopen tvořit produkty a programy cestovního ruchu, organizovat a vést pracovní kolektiv, řídit obchodně-provozní procesy v podnicích služeb cestovního ruchu, má odpovídající provozní dovednosti. Má znalosti z principů udržitelného cestovního ruchu, kvalifikovaně zvládne průvodcovskou činnost, kontakt s klientelou a obchodními partnery. Může v této sféře i soukromě podnikat. V rámci mezinárodní zkušenosti výuky turismu je obecně platné, že k teoretické přípravě se připojuje i odborná praxe během 3. trimestru ve třetím ročníku.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Informace o přijímacím řízení zde

Kontakt.

O městě Nitra

Nitra je mesto ležiace v Nitrianskom kraji vzdialené približne 70 km východne od hlavného mesta Bratislavy. Preteká ňou rovnomenná rieka Nitra. Panorámu Nitry tvorí Sedem pahorkov: zo severnej strany sa týči vrch Zobor, Hradná skala, Vŕšok, Kalvária, Borina, Ľupka, spolu s Martinským vrchom. Nitra je najstarším mestom na Slovensku, prvé potvrdené historické zmienky sú z roku 828. Je po nej pomenovaná planétka (9543) Nitra. Počtom obyvateľov je šiestym najväčším mestom na Slovensku.

Kultúrnohistorické pamiatky:

Nitriansky hrad – je dominantou mesta. Hradný komplex pozostáva z katedrály, biskupského paláca, fortifikačných hradieb a hospodárskych budov. Od roku 1962 je súbor hradných stavieb národnou kultúrnou pamiatkou.
Kostol sv. Emeráma – je to románska stavba, postavená pravdepodobne v 11.storočí. Je prvou zachovanou stavbou na hrade.
Horný kostol – bol postavený v rokoch 1333 – 1355, neskôr zreštaurovaný a barokovo upravený.
Dolný kostol – postavený (1622 - 1642) v ranobarokovom štýle. Vzácnou umeleckou pamiatkou je hlavný oltár Snímanie kríža (1662) od rakúskeho autora Johanna Perneggera.
Biskupský palác – je ďalšou časťou Nitrianskeho hradu.
Budova Veľkého seminára – nachádza sa pod hradným areálom v Honom meste.
Budova Malého seminára (1876) – stojí oproti Veľkému semináru, je to dvojpodlažná neskoroklasicistická stavba, kde kardinál Ján Chryzostom Korec roku 1995 vysvätil kaplnku sv.Gorazda.
Františkánsky jednoloďový kostol a kláštor (1630) – v interiéri sa nachádzajú rezbárske práce Františka Savera Seegena. Cenné sú i kamenné reliéfy apoštolov sv.Petra a Pavla.
Župný dom – nachádzal sa v budove na rozhraní Horného a Dolného mesta. Postavená v roku 1823, ale dnešnú podobu dostala v roku 1903 – 1908.
Piaristický kostol, kláštor a gymnázium (1701)
Kláštor a kostol milosrdných sestier sv. Vincenta (1861)
Kostol Matky Božej
Románsky kostol sv. Štefana (z 11. 12.st.)
Kluchov palác
Divadlo Andreja Bagara

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.