0,0

Slovenská po'lnohospodárska (zemědělská) univerzita v Nitře
Tr. Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra

O fakultě.

Fakulta ekonomiky a managementu byla založena 1. září 1959 pod názvem Provozně ekonomická fakulta (dále PEF). Vznik fakulty byl podmíněn tehdejší koncentrací pozornosti na ekonomické upevňování zemědělské velkovýroby, která kladla vysoké nároky na organizaci a řízení, na ekonomiku a efektivnost, a také na řídících pracovníků a jejich odbornost.

Informace.

  • Co je potřeba k přijetí?.

Podmínky přijetí na studiu zde

 

Termín  zasedání příjmací komise
 
Bakalářské studium 14. 6. 2021
Inýenýrské studium 16. 7. 2021

 

Kontakt.

O městě Nitra

Nitra je mesto ležiace v Nitrianskom kraji vzdialené približne 70 km východne od hlavného mesta Bratislavy. Preteká ňou rovnomenná rieka Nitra. Panorámu Nitry tvorí Sedem pahorkov: zo severnej strany sa týči vrch Zobor, Hradná skala, Vŕšok, Kalvária, Borina, Ľupka, spolu s Martinským vrchom. Nitra je najstarším mestom na Slovensku, prvé potvrdené historické zmienky sú z roku 828. Je po nej pomenovaná planétka (9543) Nitra. Počtom obyvateľov je šiestym najväčším mestom na Slovensku.

Kultúrnohistorické pamiatky:

Nitriansky hrad – je dominantou mesta. Hradný komplex pozostáva z katedrály, biskupského paláca, fortifikačných hradieb a hospodárskych budov. Od roku 1962 je súbor hradných stavieb národnou kultúrnou pamiatkou.
Kostol sv. Emeráma – je to románska stavba, postavená pravdepodobne v 11.storočí. Je prvou zachovanou stavbou na hrade.
Horný kostol – bol postavený v rokoch 1333 – 1355, neskôr zreštaurovaný a barokovo upravený.
Dolný kostol – postavený (1622 - 1642) v ranobarokovom štýle. Vzácnou umeleckou pamiatkou je hlavný oltár Snímanie kríža (1662) od rakúskeho autora Johanna Perneggera.
Biskupský palác – je ďalšou časťou Nitrianskeho hradu.
Budova Veľkého seminára – nachádza sa pod hradným areálom v Honom meste.
Budova Malého seminára (1876) – stojí oproti Veľkému semináru, je to dvojpodlažná neskoroklasicistická stavba, kde kardinál Ján Chryzostom Korec roku 1995 vysvätil kaplnku sv.Gorazda.
Františkánsky jednoloďový kostol a kláštor (1630) – v interiéri sa nachádzajú rezbárske práce Františka Savera Seegena. Cenné sú i kamenné reliéfy apoštolov sv.Petra a Pavla.
Župný dom – nachádzal sa v budove na rozhraní Horného a Dolného mesta. Postavená v roku 1823, ale dnešnú podobu dostala v roku 1903 – 1908.
Piaristický kostol, kláštor a gymnázium (1701)
Kláštor a kostol milosrdných sestier sv. Vincenta (1861)
Kostol Matky Božej
Románsky kostol sv. Štefana (z 11. 12.st.)
Kluchov palác
Divadlo Andreja Bagara

  • Hodnocení.

    Napište první hodnocení.